Inne konkurencje
1.Kobiet200m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
13.Kobiet100m ratowanie w płetwachSerie na czasOpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn200m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn100m ratowanie w płetwachSerie na czasOpenLista startowaWyniki
3.Dziewcząt100m z przeszkodamiSerie na czas12 - 15 latLista startowaWyniki
9.Kobiet100m ratowanie kombinowaneSerie na czasOpenLista startowaWyniki
4.Chłopców100m z przeszkodamiSerie na czas12 - 15 latLista startowaWyniki
10.Mężczyzn100m ratowanie kombinowaneSerie na czasOpenLista startowaWyniki
15.Kobiet50m ratowanie manekinaSerie na czasOpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn50m ratowanie manekinaSerie na czasOpenLista startowaWyniki
11.Kobietsztafeta 4x25m holowanie manekina Serie na czasOpenLista startowaWyniki
12.Mężczyznsztafeta 4x25m holowanie manekina Serie na czasOpenLista startowaWyniki
5.Kobietsztafeta 4x50m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
17.Kobietsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymSerie na czasOpenLista startowaWyniki
6.Mężczyznsztafeta 4x50m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
18.Mężczyznsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymSerie na czasOpenLista startowaWyniki
7.Kobiet100m ratowanie z pasemSerie na czasOpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m ratowanie z pasemSerie na czasOpenLista startowaWyniki
1 - I blok - 23.11.2019 - 10:00
1.Kobiet200m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn200m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
3.Dziewcząt100m z przeszkodamiSerie na czas12 - 15 latLista startowaWyniki
4.Chłopców100m z przeszkodamiSerie na czas12 - 15 latLista startowaWyniki
1.Kobiet200m z przeszkodamiCeremonia medalowaOpen
2.Mężczyzn200m z przeszkodamiCeremonia medalowaOpen
3.Dziewcząt100m z przeszkodamiCeremonia medalowa12 - 15 lat
4.Chłopców100m z przeszkodamiCeremonia medalowa12 - 15 lat
5.Kobietsztafeta 4x50m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
6.Mężczyznsztafeta 4x50m z przeszkodamiSerie na czasOpenLista startowaWyniki
5.Kobietsztafeta 4x50m z przeszkodamiCeremonia medalowaOpen
6.Mężczyznsztafeta 4x50m z przeszkodamiCeremonia medalowaOpen
7.Kobiet100m ratowanie z pasemSerie na czasOpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m ratowanie z pasemSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
2 - II blok - 23.11.2019 - 15:30
7.Kobiet100m ratowanie z pasemCeremonia medalowaOpen
8.Mężczyzn100m ratowanie z pasemCeremonia medalowaOpen
9.Kobiet100m ratowanie kombinowaneSerie na czasOpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn100m ratowanie kombinowaneSerie na czasOpenLista startowaWyniki
9.Kobiet100m ratowanie kombinowaneCeremonia medalowaOpen
10.Mężczyzn100m ratowanie kombinowaneCeremonia medalowaOpen
11.Kobietsztafeta 4x25m holowanie manekina Serie na czasOpenLista startowaWyniki
12.Mężczyznsztafeta 4x25m holowanie manekina Serie na czasOpenLista startowaWyniki
11.Kobietsztafeta 4x25m holowanie manekina Ceremonia medalowaOpen
12.Mężczyznsztafeta 4x25m holowanie manekina Ceremonia medalowaOpen
3 - III blok - 24.11.2019 - 9:00
13.Kobiet100m ratowanie w płetwachSerie na czasOpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn100m ratowanie w płetwachSerie na czasOpenLista startowaWyniki
13.Kobiet100m ratowanie w płetwachCeremonia medalowaOpen
14.Mężczyzn100m ratowanie w płetwachCeremonia medalowaOpen
15.Kobiet50m ratowanie manekinaSerie na czasOpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn50m ratowanie manekinaSerie na czasOpenLista startowaWyniki
15.Kobiet50m ratowanie manekinaCeremonia medalowaOpen
16.Mężczyzn50m ratowanie manekinaCeremonia medalowaOpen
17.Kobietsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymSerie na czasOpenLista startowaWyniki
18.Mężczyznsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymSerie na czasOpenLista startowaWyniki
17.Kobietsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymCeremonia medalowaOpen
18.Mężczyznsztafeta 4x50m z pasem ratowniczymCeremonia medalowaOpen