Ostatnia aktualizacja 15.11.2018 13:11
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas12Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas12Lista zgłoszeń.........
50mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń.........
200mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 200mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
klasycznyklasyczny
200mSerie na czas12Lista zgłoszeń......... 200mSerie na czas12Lista zgłoszeń.........
200mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 200mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
motylkowymotylkowy
100mSerie na czas12Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas12Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń......... 200mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń.........
400mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 400mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń......... 4 x 50mSerie na czas10 - 11Lista zgłoszeń.........
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń......... 4 x 100mSerie na czas13 +Lista zgłoszeń.........
 
Inne konkurencje
29.Mieszane4 x 100m dowolnySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
30.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
1 - Niedziela, 18 Listopad 2018 - 18.11.2018 - 9:30
1.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas9:3010 - 11 latLista zgłoszeń.........
2.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
3.Kobiet50m dowolnySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
4.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
5.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
6.Chłopców50m dowolnySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
7.Kobiet200m klasycznySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
8.Mężczyzn200m klasycznySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
9.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
10.Chłopców100m dowolnySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
11.Kobiet200m grzbietowySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
12.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
13.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
14.Chłopców100m motylkowySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
15.Kobiet100m motylkowySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
16.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
17.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
18.Chłopców200m zmiennySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
19.Kobiet100m dowolnySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
20.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
21.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
22.Chłopców200m klasycznySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
23.Kobiet400m zmiennySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
24.Mężczyzn400m zmiennySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
25.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
26.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas10 - 11 latLista zgłoszeń.........
27.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
28.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas13 lat i starsiLista zgłoszeń.........
29.Mieszane4 x 100m dowolnySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........
30.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas12 latLista zgłoszeń.........