Ostatnia aktualizacja 14.12.2018 20:55
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mFinał14 +.................. 50mFinał14 +..................
50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
100mFinał14 +.................. 100mFinał14 +..................
100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
200mFinał14 +.................. 200mFinał14 +..................
200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
400mFinał14 +.................. 400mFinał14 +..................
400mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 400mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
800mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 800mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
1500mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 1500mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
 
grzbietowygrzbietowy
50mFinał14 +.................. 50mFinał14 +..................
50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
100mFinał14 +.................. 100mFinał14 +..................
100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
200mFinał14 +.................. 200mFinał14 +..................
200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
 
klasycznyklasyczny
50mFinał14 +.................. 50mFinał14 +..................
50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
100mFinał14 +.................. 100mFinał14 +..................
100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
200mFinał14 +.................. 200mFinał14 +..................
200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
 
motylkowymotylkowy
50mFinał14 +.................. 50mFinał14 +..................
50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 50mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
100mFinał14 +.................. 100mFinał14 +..................
100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
200mFinał14 +.................. 200mFinał14 +..................
200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
 
zmiennyzmienny
100mFinał14 +.................. 100mFinał14 +..................
100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 100mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
200mFinał14 +.................. 200mFinał14 +..................
200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 200mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
400mFinał14 +.................. 400mFinał14 +..................
400mEliminacje14 +Lista zgłoszeń......... 400mEliminacje14 +Lista zgłoszeń.........
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 100mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 4 x 100mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
4 x 200mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 4 x 200mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 4 x 50mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
4 x 100mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń......... 4 x 100mSerie na czas14 +Lista zgłoszeń.........
 
Inne konkurencje
17.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas17:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
28.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
1 - I DZIEŃ - ELIMINACJE - 18.12.2018 - 9:00
1.Kobiet50m dowolnyEliminacje9:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
2.Mężczyzn50m dowolnyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
3.Kobiet400m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
4.Mężczyzn400m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
5.Kobiet100m motylkowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
6.Mężczyzn100m motylkowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
7.Kobiet800m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
8.Mężczyzn1500m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
 
2 - I DZIEŃ - FINAŁY - 18.12.2018 - 16:45
UROCZYSTE OTWARCIE - 16.45
1.Kobiet50m dowolnyFinał17:0014 lat i starsi..................
2.Mężczyzn50m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
3.Kobiet400m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
4.Mężczyzn400m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
1.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
2.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
5.Kobiet100m motylkowyFinał14 lat i starsi..................
6.Mężczyzn100m motylkowyFinał14 lat i starsi..................
3.Kobiet400m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
4.Mężczyzn400m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
7.Kobiet800m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
8.Mężczyzn1500m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
5.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
6.Mężczyzn100m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
7.Kobiet800m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
8.Mężczyzn1500m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
9.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
10.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
3 - II DZIEŃ - ELIMINACJE - 19.12.2018 - 9:00
11.Kobiet200m dowolnyEliminacje9:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
12.Mężczyzn200m dowolnyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
13.Kobiet50m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
14.Mężczyzn50m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
15.Kobiet100m klasycznyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
16.Mężczyzn100m klasycznyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
 
4 - II DZIEŃ - FINAŁY - 19.12.2018 - 16:50
9.Kobiet4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
10.Mężczyzn4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
17.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas17:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
11.Kobiet200m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
12.Mężczyzn200m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
17.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
13.Kobiet50m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
14.Mężczyzn50m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
11.Kobiet200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
12.Mężczyzn200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
15.Kobiet100m klasycznyFinał14 lat i starsi..................
16.Mężczyzn100m klasycznyFinał14 lat i starsi..................
13.Kobiet50m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
14.Mężczyzn50m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
15.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
16.Mężczyzn100m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
18.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
19.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
5 - III DZIEŃ - ELIMINACJE - 20.12.2018 - 9:00
20.Kobiet50m motylkowyEliminacje9:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
21.Mężczyzn50m motylkowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
22.Kobiet400m dowolnyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
23.Mężczyzn400m dowolnyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
24.Kobiet200m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
25.Mężczyzn200m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
26.Kobiet100m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
27.Mężczyzn100m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
 
6 - III DZIEŃ - FINAŁY - 20.12.2018 - 16:50
18.Kobiet4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
19.Mężczyzn4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
20.Kobiet50m motylkowyFinał17:0014 lat i starsi..................
21.Mężczyzn50m motylkowyFinał14 lat i starsi..................
22.Kobiet400m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
23.Mężczyzn400m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
20.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
21.Mężczyzn50m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
24.Kobiet200m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
25.Mężczyzn200m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
22.Kobiet400m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
23.Mężczyzn400m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
26.Kobiet100m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
27.Mężczyzn100m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
24.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
25.Mężczyzn200m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
26.Kobiet100m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
27.Mężczyzn100m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
28.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
7 - IV DZIEŃ - ELIMINACJE - 21.12.2018 - 9:00
29.Kobiet100m dowolnyEliminacje9:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
30.Mężczyzn100m dowolnyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
31.Kobiet200m motylkowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
32.Mężczyzn200m motylkowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
33.Kobiet200m klasycznyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
34.Mężczyzn200m klasycznyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
 
8 - IV DZIEŃ - FINAŁY - 21.12.2018 - 16:55
28.Mieszane4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
29.Kobiet100m dowolnyFinał17:0014 lat i starsi..................
30.Mężczyzn100m dowolnyFinał14 lat i starsi..................
31.Kobiet200m motylkowyFinał14 lat i starsi..................
32.Mężczyzn200m motylkowyFinał14 lat i starsi..................
29.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
30.Mężczyzn100m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
33.Kobiet200m klasycznyFinał14 lat i starsi..................
34.Mężczyzn200m klasycznyFinał14 lat i starsi..................
31.Kobiet200m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
32.Mężczyzn200m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
33.Kobiet200m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
34.Mężczyzn200m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
35.Kobiet4 x 200m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
36.Mężczyzn4 x 200m dowolnySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
9 - V DZIEŃ - ELIMINACJE - 22.12.2018 - 9:00
37.Kobiet50m klasycznyEliminacje9:0014 lat i starsiLista zgłoszeń.........
38.Mężczyzn50m klasycznyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
39.Kobiet100m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
40.Mężczyzn100m grzbietowyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
41.Kobiet200m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
42.Mężczyzn200m zmiennyEliminacje14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
43.Kobiet1500m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
44.Mężczyzn800m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
 
10 - V DZIEŃ - FINAŁY - 22.12.2018 - 16:20
35.Kobiet4 x 200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
36.Mężczyzn4 x 200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
37.Kobiet50m klasycznyFinał16:3014 lat i starsi..................
38.Mężczyzn50m klasycznyFinał14 lat i starsi..................
39.Kobiet100m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
40.Mężczyzn100m grzbietowyFinał14 lat i starsi..................
37.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
38.Mężczyzn50m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
41.Kobiet200m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
42.Mężczyzn200m zmiennyFinał14 lat i starsi..................
39.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
40.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
43.Kobiet1500m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
44.Mężczyzn800m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
41.Kobiet200m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
42.Mężczyzn200m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
45.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
46.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas14 lat i starsiLista zgłoszeń.........
43.Kobiet1500m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
44.Mężczyzn800m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
45.Kobiet4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
46.Mężczyzn4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi