Ostatnia aktualizacja 13.02.2020 15:22
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas14 +.................. 50mSerie na czas14 +..................
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
400mSerie na czas14 +.................. 400mSerie na czas14 +..................
1500mSerie na czas14 +.................. 800mSerie na czas14 +..................
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas14 +.................. 50mSerie na czas14 +..................
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas14 +.................. 50mSerie na czas14 +..................
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas14 +.................. 50mSerie na czas14 +..................
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
400mSerie na czas14 +.................. 400mSerie na czas14 +..................
1 - I BLOK - 25.04.2020 - 9:00
1.Mężczyzn200m dowolnyNajszybsza seria9:0014 lat i starsi..................
2.Kobiet200m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
3.Mężczyzn100m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
4.Kobiet100m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
5.Mężczyzn50m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
6.Kobiet50m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
7.Mężczyzn200m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
8.Kobiet200m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
9.Kobiet800m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
1.Mężczyzn200m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
2.Kobiet200m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
3.Mężczyzn100m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
4.Kobiet100m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
5.Mężczyzn50m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
6.Kobiet50m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
7.Mężczyzn200m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
8.Kobiet200m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
9.Kobiet800m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
 
2 - II BLOK - 25.04.2020 - 16:45
UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
10.Kobiet400m zmiennyNajszybsza seria17:0014 lat i starsi..................
11.Mężczyzn400m zmiennyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
12.Kobiet50m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
13.Mężczyzn50m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
14.Kobiet200m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
15.Mężczyzn200m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
16.Kobiet100m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
17.Mężczyzn100m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
18.Kobiet50m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
19.Mężczyzn50m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
20.Mężczyzn1500m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
10.Kobiet400m zmiennyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
11.Mężczyzn400m zmiennyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
12.Kobiet50m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
13.Mężczyzn50m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
14.Kobiet200m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
15.Mężczyzn200m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
16.Kobiet100m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
17.Mężczyzn100m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
18.Kobiet50m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
19.Mężczyzn50m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
20.Mężczyzn1500m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
3 - III BLOK - 26.04.2020 - 9:00
21.Kobiet100m dowolnyNajszybsza seria9:0014 lat i starsi..................
22.Mężczyzn100m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
23.Kobiet50m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
24.Mężczyzn50m klasycznyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
25.Kobiet200m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
26.Mężczyzn200m motylkowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
27.Kobiet100m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
28.Mężczyzn100m grzbietowyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
29.Kobiet200m zmiennyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
30.Mężczyzn200m zmiennyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
31.Kobiet400m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
32.Mężczyzn400m dowolnyNajszybsza seria14 lat i starsi..................
21.Kobiet100m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
22.Mężczyzn100m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
23.Kobiet50m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
24.Mężczyzn50m klasycznyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
25.Kobiet200m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
26.Mężczyzn200m motylkowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
27.Kobiet100m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
28.Mężczyzn100m grzbietowyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
29.Kobiet200m zmiennyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
30.Mężczyzn200m zmiennyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
31.Kobiet400m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................
32.Mężczyzn400m dowolnyWolniejsze serie14 lat i starsi..................