MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
200mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas20 +Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
1 - 9. Kwiecień 16 - 09.04.2016 - 15:00
1.Kobiet100m zmiennySerie na czas15:0020 lat i starsiLista startowaWyniki
2.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas15:0520 lat i starsiLista startowaWyniki
3.Kobiet50m dowolnySerie na czas15:1020 lat i starsiLista startowaWyniki
4.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas15:1520 lat i starsiLista startowaWyniki
5.Kobiet100m grzbietowySerie na czas15:2020 lat i starsiLista startowaWyniki
6.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas15:2020 lat i starsiLista startowaWyniki
7.Kobiet50m klasycznySerie na czas15:2520 lat i starsiLista startowaWyniki
8.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas15:2520 lat i starsiLista startowaWyniki
9.Kobiet100m motylkowySerie na czas15:3020 lat i starsiLista startowaWyniki
10.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas15:3520 lat i starsiLista startowaWyniki
11.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas15:40OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas15:40OpenLista startowaWyniki
2 - 10. Kwiecień 16 - 10.04.2016 - 9:00
13.Kobiet50m motylkowySerie na czas9:0020 lat i starsiLista startowaWyniki
14.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas9:0520 lat i starsiLista startowaWyniki
15.Kobiet200m dowolnySerie na czas9:1020 lat i starsiLista startowaWyniki
16.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas9:1520 lat i starsiLista startowaWyniki
17.Kobiet100m klasycznySerie na czas9:1520 lat i starsiLista startowaWyniki
18.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas9:2020 lat i starsiLista startowaWyniki
19.Kobiet100m dowolnySerie na czas9:2520 lat i starsiLista startowaWyniki
20.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas9:2520 lat i starsiLista startowaWyniki
21.Kobiet50m grzbietowySerie na czas9:3020 lat i starsiLista startowaWyniki
22.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas9:3520 lat i starsiLista startowaWyniki
23.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas9:40OpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas9:40OpenLista startowaWyniki