MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12Lista startowaWyniki
200mSerie na czas11Lista startowaWyniki 200mSerie na czas11Lista startowaWyniki
400mSerie na czas12Lista startowaWyniki 400mSerie na czas12Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12Lista startowaWyniki
200mSerie na czas12Lista startowaWyniki 200mSerie na czas12Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12Lista startowaWyniki
200mSerie na czas12Lista startowaWyniki 200mSerie na czas12Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas11Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas10Lista startowaWyniki 100mSerie na czas10Lista startowaWyniki
200mSerie na czas11 - 12Lista startowaWyniki 200mSerie na czas11 - 12Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas11Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas11Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas11Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas11Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
21.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas14:3512 latLista startowaWyniki
40.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas14:2512 latLista startowaWyniki
1 - 11 Czerwiec 2019 - 2019-06-11 - 9:10
1.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas9:1011 latLista startowaWyniki
2.Chłopców50m motylkowySerie na czas9:1811 latLista startowaWyniki
1.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa9:2711 lat
2.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa9:3011 lat
3.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas9:3312 latLista startowaWyniki
4.Chłopców100m motylkowySerie na czas9:4012 latLista startowaWyniki
3.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa9:4612 lat
4.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa9:4912 lat
5.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas9:5210 latLista startowaWyniki
6.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:0310 latLista startowaWyniki
5.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:1110 lat
6.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:1410 lat
7.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas10:1712 latLista startowaWyniki
8.Chłopców100m klasycznySerie na czas10:2912 latLista startowaWyniki
7.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa10:4112 lat
8.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa10:4412 lat
9.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas10:4711 latLista startowaWyniki
10.Chłopców100m grzbietowySerie na czas11:0211 latLista startowaWyniki
9.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa11:1711 lat
10.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa11:2011 lat
11.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas11:2312 latLista startowaWyniki
12.Chłopców200m grzbietowySerie na czas11:4412 latLista startowaWyniki
11.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa12:0012 lat
12.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa12:0312 lat
13.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas12:0610 latLista startowaWyniki
14.Chłopców50m klasycznySerie na czas12:1810 latLista startowaWyniki
13.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa12:2810 lat
14.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa12:3110 lat
15.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas12:3411 latLista startowaWyniki
16.Chłopców200m dowolnySerie na czas12:5511 latLista startowaWyniki
15.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa13:2511 lat
16.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa13:2811 lat
17.Dziewcząt400m dowolnySerie na czas13:3112 latLista startowaWyniki
18.Chłopców400m dowolnySerie na czas13:5112 latLista startowaWyniki
17.Dziewcząt400m dowolnyCeremonia medalowa14:1812 lat
18.Chłopców400m dowolnyCeremonia medalowa14:2112 lat
19.Dziewcząt4 x 50m zmiennySerie na czas14:2411 latLista startowaWyniki
20.Chłopców4 x 50m zmiennySerie na czas14:3011 latLista startowaWyniki
21.Mieszane4 x 50m dowolnySerie na czas14:3512 latLista startowaWyniki
2 - 12 Czerwiec 2019 - 2019-06-12 - 9:10
19.Dziewcząt4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa9:1011 lat
20.Chłopców4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa9:1311 lat
21.Mieszane4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa9:1612 lat
22.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas9:1912 latLista startowaWyniki
23.Chłopców100m dowolnySerie na czas9:3112 latLista startowaWyniki
22.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa9:4212 lat
23.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa9:4512 lat
24.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas9:4811 latLista startowaWyniki
25.Chłopców100m klasycznySerie na czas10:0411 latLista startowaWyniki
24.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa10:2111 lat
25.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa10:2411 lat
26.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas10:3612 latLista startowaWyniki
27.Chłopców200m klasycznySerie na czas11:0012 latLista startowaWyniki
26.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa10:5712 lat
27.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa11:2612 lat
28.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas11:1310 latLista startowaWyniki
29.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:2710 latLista startowaWyniki
28.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa11:2910 lat
29.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:5410 lat
30.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas11:3212 latLista startowaWyniki
31.Chłopców100m grzbietowySerie na czas11:4112 latLista startowaWyniki
30.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa11:5012 lat
31.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa11:5312 lat
32.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas11:5611 latLista startowaWyniki
33.Chłopców100m dowolnySerie na czas12:1211 latLista startowaWyniki
32.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa12:3211 lat
33.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa12:3511 lat
34.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12:3810 latLista startowaWyniki
35.Chłopców100m zmiennySerie na czas12:5810 latLista startowaWyniki
34.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa13:1410 lat
35.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa13:1710 lat
36.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas13:2011 - 12 latLista startowaWyniki
37.Chłopców200m zmiennySerie na czas13:3911 - 12 latLista startowaWyniki
36.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa14:0311 - 12 lat
37.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa14:0611 - 12 lat
38.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas14:0911 latLista startowaWyniki
39.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas14:1411 latLista startowaWyniki
38.Dziewcząt4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:1911 lat
39.Chłopców4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:2211 lat
40.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas14:2512 latLista startowaWyniki
40.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa14:3312 lat