MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
11.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas11:45OpenLista startowaWyniki
1 - Blok I - 2017-02-14 - 9:30
1.Kobiet50m dowolnySerie na czas9:30OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas9:40OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet50m grzbietowySerie na czas9:55OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:00OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:10OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas10:25OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet100m zmiennySerie na czas10:40OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas10:50OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet200m dowolnySerie na czas11:05OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas11:25OpenLista startowaWyniki
11.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas11:45OpenLista startowaWyniki