MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 25mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 400mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 200mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
1 - Sobota, 25 Maj 2019 - 25.05.2019 - 15:00
1.Kobiet100m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn100m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
3.Kobiet25m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn25m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
5.Kobiet50m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn50m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
7.Kobiet100m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn100m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki
9.Kobiet100m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
11.Kobiet100m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn100m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
13.Kobiet400m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn400m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
2 - Niedziela, 26 Maj 2019 - 26.05.2019 - 9:30
15.Kobiet200m zmiennySerie na czasOpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn200m zmiennySerie na czasOpenLista startowaWyniki
17.Kobiet50m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
18.Mężczyzn50m motylkowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
19.Kobiet50m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
20.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czasOpenLista startowaWyniki
21.Kobiet200m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
22.Mężczyzn200m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
23.Kobiet50m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki
24.Mężczyzn50m klasycznySerie na czasOpenLista startowaWyniki