MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas6Lista startowaWyniki 25mSerie na czas6Lista startowaWyniki
50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki
200mSerie na czas1Lista startowaWyniki 200mSerie na czas1Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
25mSerie na czas6Lista startowaWyniki 25mSerie na czas6Lista startowaWyniki
50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
25mSerie na czas6Lista startowaWyniki 25mSerie na czas6Lista startowaWyniki
50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki 50mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
25mSerie na czas1 - 10Lista startowaWyniki 25mSerie na czas1 - 10Lista startowaWyniki
50mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 50mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas12 - 16Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czasOpenLista startowa......... 4 x 50mSerie na czasOpenLista startowa.........
1 - Piątek, 31 Styczeń 2020 - 31.01.2020 - 15:00
1.Dziewcząt25m dowolnySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
2.Chłopców25m dowolnySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
3.Dziewcząt25m motylkowySerie na czas1 - 10 latLista startowaWyniki
4.Chłopców25m motylkowySerie na czas1 - 10 latLista startowaWyniki
5.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
6.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
7.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
8.Chłopców100m dowolnySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
9.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
10.Chłopców50m motylkowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
11.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
12.Chłopców100m klasycznySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
13.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czasOpenLista startowaWyniki
2 - Sobota, 1 Luty 2020 - 01.02.2020 - 10:00
15.Dziewcząt25m grzbietowySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
16.Chłopców25m grzbietowySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
17.Dziewcząt25m klasycznySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
18.Chłopców25m klasycznySerie na czaskat. FLista startowaWyniki
19.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
20.Chłopców100m zmiennySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
21.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
22.Chłopców50m dowolnySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
23.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
24.Chłopców100m motylkowySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
25.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
26.Chłopców100m grzbietowySerie na czas12 - 16 latLista startowaWyniki
27.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
28.Chłopców50m klasycznySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
29.Dziewcząt200m dowolnySerie na czaskat. ALista startowaWyniki
30.Chłopców200m dowolnySerie na czaskat. ALista startowaWyniki
31.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czasOpenLista startowa.........
32.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czasOpenLista startowa.........