MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas12 - 13Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas12 - 13..................
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13Lista zgłoszeń.........
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas12 - 13Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas12 - 13..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń......... 50mSerie na czas5 - 13Lista zgłoszeń.........
100mSerie na czas12 - 13.................. 100mSerie na czas12 - 13Lista zgłoszeń.........
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas12 - 13Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas12 - 13..................
1 - Blok I - 2020.11.22 - 13:00
1.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
2.Chłopców50m dowolnySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
3.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
4.Chłopców50m klasycznySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
5.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
6.Chłopców50m grzbietowySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
7.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
8.Chłopców50m motylkowySerie na czas5 - 13 latLista zgłoszeń.........
9.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas12 - 13 lat..................
10.Chłopców100m dowolnySerie na czas12 - 13 latLista zgłoszeń.........
11.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas12 - 13 lat..................
12.Chłopców100m klasycznySerie na czas12 - 13 latLista zgłoszeń.........
13.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas12 - 13 latLista zgłoszeń.........
14.Chłopców100m grzbietowySerie na czas12 - 13 lat..................
15.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas12 - 13 latLista zgłoszeń.........
16.Chłopców100m motylkowySerie na czas12 - 13 lat..................
17.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12 - 13 lat..................
18.Chłopców100m zmiennySerie na czas12 - 13 latLista zgłoszeń.........