Ostatnia aktualizacja 2016-04-15 13:10
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2003Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2003
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2003Plik wyników (Lenex)
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
400mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 400mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas2003Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2003Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2003
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2003Plik wyników (Lenex)
 
1 - I edycja rocznik 2003 - 2015-10-23 - 10:00
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
2.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas10:10Rocznik 2003Lista startowaWyniki
3.Chłopców100m motylkowySerie na czas10:25Rocznik 2003Lista startowaWyniki
1.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:40Rocznik 2003
2.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa10:45Rocznik 2003
3.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa10:45Rocznik 2003
4.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas10:45Rocznik 2003Lista startowaWyniki
5.Chłopców100m klasycznySerie na czas11:15Rocznik 2003Lista startowaWyniki
4.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa11:40Rocznik 2003
5.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa11:40Rocznik 2003
6.Dziewcząt400m dowolnySerie na czas11:45Rocznik 2003Lista startowaWyniki
7.Chłopców400m dowolnySerie na czas12:25Rocznik 2003Lista startowaWyniki
6.Dziewcząt400m dowolnyCeremonia medalowa13:20Rocznik 2003
7.Chłopców400m dowolnyCeremonia medalowa13:20Rocznik 2003
8.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas13:25Rocznik 2003Lista startowaWyniki
9.Chłopców100m zmiennySerie na czas14:05Rocznik 2003Lista startowaWyniki
8.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa14:40Rocznik 2003
9.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa14:40Rocznik 2003
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas14:40Rocznik 2003Lista startowaWyniki
11.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas14:50Rocznik 2003Lista startowaWyniki
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa15:00Rocznik 2003
11.Chłopców4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa15:00Rocznik 2003
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2003Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2003
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2003Plik wyników (Lenex)
 
2 - II edycja rocznik 2003 - 2015-11-25 - 10:00
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
13.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas10:12Rocznik 2003Lista startowaWyniki
14.Chłopców100m dowolnySerie na czas10:39Rocznik 2003Lista startowaWyniki
12.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa11:09Rocznik 2003
13.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa11:09Rocznik 2003
14.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa11:09Rocznik 2003
15.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas11:09Rocznik 2003Lista startowaWyniki
16.Chłopców200m klasycznySerie na czas11:39Rocznik 2003Lista startowaWyniki
15.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa12:03Rocznik 2003
16.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa12:03Rocznik 2003
17.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas12:03Rocznik 2003Lista startowaWyniki
18.Chłopców100m grzbietowySerie na czas12:30Rocznik 2003Lista startowaWyniki
17.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa12:51Rocznik 2003
18.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa12:51Rocznik 2003
19.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas12:51Rocznik 2003Lista startowaWyniki
20.Chłopców200m zmiennySerie na czas13:15Rocznik 2003Lista startowaWyniki
19.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa13:33Rocznik 2003
20.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa13:33Rocznik 2003
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennySerie na czas13:33Rocznik 2003Lista startowaWyniki
22.Chłopców4 x 50m zmiennySerie na czas13:45Rocznik 2003Lista startowaWyniki
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa13:54Rocznik 2003
22.Chłopców4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa13:54Rocznik 2003
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2003Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2003
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2003Plik wyników (Lenex)
 
3 - III edycja rocznik 2003 - 2016-02-05 - 10:00
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
24.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas10:12Rocznik 2003Lista startowaWyniki
25.Chłopców50m motylkowySerie na czas10:28Rocznik 2003Lista startowaWyniki
23.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2003
24.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2003
25.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2003
26.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas10:42Rocznik 2003Lista startowaWyniki
27.Chłopców200m grzbietowySerie na czas11:02Rocznik 2003Lista startowaWyniki
26.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa11:20Rocznik 2003
27.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa11:20Rocznik 2003
28.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas11:20Rocznik 2003Lista startowaWyniki
29.Chłopców200m dowolnySerie na czas11:48Rocznik 2003Lista startowaWyniki
28.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa12:20Rocznik 2003
29.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa12:20Rocznik 2003
30.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12:20Rocznik 2003Lista startowaWyniki
31.Chłopców100m zmiennySerie na czas12:52Rocznik 2003Lista startowaWyniki
30.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa13:18Rocznik 2003
31.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa13:18Rocznik 2003
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnySerie na czas13:18Rocznik 2003Lista startowaWyniki
33.Chłopców4 x 100m dowolnySerie na czas13:36Rocznik 2003Lista startowaWyniki
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa13:54Rocznik 2003
33.Chłopców4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa13:54Rocznik 2003
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2003Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2003
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2003Plik wyników (Lenex)
 
4 - IV edycja rocznik 2003 - 2016-04-15 - 10:00
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2003Lista startowaWyniki
35.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:10Rocznik 2003Lista startowaWyniki
36.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:28Rocznik 2003Lista startowaWyniki
34.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:44Rocznik 2003
35.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:44Rocznik 2003
36.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:44Rocznik 2003
37.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10:44Rocznik 2003Lista startowaWyniki
38.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:58Rocznik 2003Lista startowaWyniki
37.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa11:10Rocznik 2003
38.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa11:10Rocznik 2003
39.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas11:10Rocznik 2003Lista startowaWyniki
40.Chłopców50m klasycznySerie na czas11:24Rocznik 2003Lista startowaWyniki
39.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2003
40.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2003
41.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas11:34Rocznik 2003Lista startowaWyniki
42.Chłopców200m zmiennySerie na czas11:56Rocznik 2003Lista startowaWyniki
42.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa12:18Rocznik 2003
41.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa12:18Rocznik 2003
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennySerie na czas12:18Rocznik 2003Lista startowaWyniki
44.Chłopców4 x 100m zmiennySerie na czas12:30Rocznik 2003Lista startowaWyniki
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2003
44.Chłopców4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2003