Ostatnia aktualizacja 2016-11-03 20:57
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas2005.................. 50mSerie na czas2005..................
100mSerie na czas2005Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas2005Lista zgłoszeń.........
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005.................. 200mSerie na czas2005..................
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas2005.................. 50mSerie na czas2005..................
100mSerie na czas2005Lista zgłoszeń......... 100mSerie na czas2005Lista zgłoszeń.........
200mSerie na czas2005.................. 200mSerie na czas2005..................
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas2005.................. 50mSerie na czas2005..................
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista zgłoszeń......... 200mSerie na czas2005..................
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas2005.................. 50mSerie na czas2005..................
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005.................. 100mSerie na czas2005..................
200mSerie na czas2005.................. 200mSerie na czas2005Lista zgłoszeń.........
200mSerie na czas2005.................. 200mSerie na czas2005..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas2005.................. 4 x 100mSerie na czas2005..................
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2005.................. 4 x 50mSerie na czas2005..................
4 x 100mSerie na czas2005.................. 4 x 100mSerie na czas2005..................
 
Inne konkurencje
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005
 
1 - I edycja rocznik 2005 - 2016-10-05 - 10:00
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
2.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas10:18Rocznik 2005Lista startowaWyniki
3.Chłopców100m motylkowySerie na czas10:28Rocznik 2005Lista startowaWyniki
1.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
2.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
3.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
4.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas10:38Rocznik 2005Lista startowaWyniki
5.Chłopców100m klasycznySerie na czas11:06Rocznik 2005Lista startowaWyniki
4.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2005
5.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2005
6.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas11:34Rocznik 2005Lista startowaWyniki
7.Chłopców200m dowolnySerie na czas12:06Rocznik 2005Lista startowaWyniki
6.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa12:52Rocznik 2005
7.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa12:52Rocznik 2005
8.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12:52Rocznik 2005Lista startowaWyniki
9.Chłopców100m zmiennySerie na czas13:30Rocznik 2005Lista startowaWyniki
8.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa14:02Rocznik 2005
9.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa14:02Rocznik 2005
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas14:02Rocznik 2005Lista startowaWyniki
11.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas14:16Rocznik 2005Lista startowaWyniki
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:30Rocznik 2005
11.Chłopców4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:30Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005
 
2 - II edycja rocznik 2005 - 2016-11-18 - 10:00
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
13.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
14.Chłopców100m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
12.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
13.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
14.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
15.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
16.Chłopców200m klasycznySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
15.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
16.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
17.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
18.Chłopców100m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
17.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
18.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
19.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista zgłoszeń.........
20.Chłopców200m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
19.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
20.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
22.Chłopców4 x 50m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
22.Chłopców4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005
 
3 - III edycja rocznik 2005 - 2017-02-01 - 10:00
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
24.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
25.Chłopców50m motylkowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
23.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
24.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
25.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
26.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
27.Chłopców200m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
26.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
27.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
28.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
29.Chłopców200m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
28.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
29.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
30.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
31.Chłopców100m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
30.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
31.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
33.Chłopców4 x 100m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
33.Chłopców4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005
 
4 - IV edycja rocznik 2005 - 2017-04-01 - 10:00
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
35.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
36.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
34.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
35.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
36.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
37.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
38.Chłopców50m grzbietowySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
37.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
38.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
39.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
40.Chłopców50m klasycznySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
39.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
40.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
41.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
42.Chłopców200m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
42.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
41.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
44.Chłopców4 x 100m zmiennySerie na czas10:00Rocznik 2005..................
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005
44.Chłopców4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa10:00Rocznik 2005