MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 100mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
8 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki 8 x 50mSerie na czasOpenLista startowaWyniki
1 - 13 Grudzień 2016 - 2016-12-13 - 10:00
1.Kobiet100m grzbietowySerie na czas10:00OpenLista startowaWyniki
2.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas10:05OpenLista startowaWyniki
3.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:15OpenLista startowaWyniki
4.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas10:20OpenLista startowaWyniki
5.Kobiet100m dowolnySerie na czas10:25OpenLista startowaWyniki
6.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas10:30OpenLista startowaWyniki
7.Kobiet50m motylkowySerie na czas10:35OpenLista startowaWyniki
8.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas10:40OpenLista startowaWyniki
9.Kobiet50m grzbietowySerie na czas10:45OpenLista startowaWyniki
10.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:50OpenLista startowaWyniki
11.Kobiet50m klasycznySerie na czas10:50OpenLista startowaWyniki
12.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas10:55OpenLista startowaWyniki
13.Kobiet50m dowolnySerie na czas11:00OpenLista startowaWyniki
14.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas11:05OpenLista startowaWyniki
15.Kobiet100m zmiennySerie na czas11:05OpenLista startowaWyniki
16.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas11:10OpenLista startowaWyniki
17.Kobiet8 x 50m dowolnySerie na czas11:15OpenLista startowaWyniki
18.Mężczyzn8 x 50m dowolnySerie na czas11:30OpenLista startowaWyniki