Ostatnia aktualizacja 2017-04-28 13:08
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005Plik wyników (Lenex)
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 200mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas2005Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005Plik wyników (Lenex)
 
1 - I edycja rocznik 2005 - 2016-10-05 - 10:00
1.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
2.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas10:18Rocznik 2005Lista startowaWyniki
3.Chłopców100m motylkowySerie na czas10:28Rocznik 2005Lista startowaWyniki
1.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
2.Dziewcząt100m motylkowyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
3.Chłopców100m motylkowyCeremonia medalowa10:38Rocznik 2005
4.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas10:38Rocznik 2005Lista startowaWyniki
5.Chłopców100m klasycznySerie na czas11:06Rocznik 2005Lista startowaWyniki
4.Dziewcząt100m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2005
5.Chłopców100m klasycznyCeremonia medalowa11:34Rocznik 2005
6.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas11:34Rocznik 2005Lista startowaWyniki
7.Chłopców200m dowolnySerie na czas12:06Rocznik 2005Lista startowaWyniki
6.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
7.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
8.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12:50Rocznik 2005Lista startowaWyniki
9.Chłopców100m zmiennySerie na czas13:30Rocznik 2005Lista startowaWyniki
8.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa14:02Rocznik 2005
9.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa14:02Rocznik 2005
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas14:02Rocznik 2005Lista startowaWyniki
11.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas14:14Rocznik 2005Lista startowaWyniki
10.Dziewcząt4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:28Rocznik 2005
11.Chłopców4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14:28Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005Plik wyników (Lenex)
 
2 - II edycja rocznik 2005 - 2016-11-18 - 10:00
12.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
13.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas10:18Rocznik 2005Lista startowaWyniki
14.Chłopców100m dowolnySerie na czas11:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
12.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa11:40Rocznik 2005
13.Dziewcząt100m dowolnyCeremonia medalowa11:40Rocznik 2005
14.Chłopców100m dowolnyCeremonia medalowa11:40Rocznik 2005
15.Dziewcząt200m klasycznySerie na czas11:40Rocznik 2005Lista startowaWyniki
16.Chłopców200m klasycznySerie na czas12:12Rocznik 2005Lista startowaWyniki
15.Dziewcząt200m klasycznyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
16.Chłopców200m klasycznyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
17.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas12:50Rocznik 2005Lista startowaWyniki
18.Chłopców100m grzbietowySerie na czas13:20Rocznik 2005Lista startowaWyniki
17.Dziewcząt100m grzbietowyCeremonia medalowa13:50Rocznik 2005
18.Chłopców100m grzbietowyCeremonia medalowa13:50Rocznik 2005
19.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas13:50Rocznik 2005Lista startowaWyniki
20.Chłopców200m zmiennySerie na czas14:24Rocznik 2005Lista startowaWyniki
19.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa14:40Rocznik 2005
20.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa14:40Rocznik 2005
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennySerie na czas14:40Rocznik 2005Lista startowaWyniki
22.Chłopców4 x 50m zmiennySerie na czas14:52Rocznik 2005Lista startowaWyniki
21.Dziewcząt4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa15:06Rocznik 2005
22.Chłopców4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa15:06Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005Plik wyników (Lenex)
 
3 - III edycja rocznik 2005 - 2017-02-22 - 10:00
23.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
24.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas10:10Rocznik 2005Lista startowaWyniki
25.Chłopców50m motylkowySerie na czas10:26Rocznik 2005Lista startowaWyniki
23.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2005
24.Dziewcząt50m motylkowyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2005
25.Chłopców50m motylkowyCeremonia medalowa10:42Rocznik 2005
26.Dziewcząt200m grzbietowySerie na czas10:42Rocznik 2005Lista startowaWyniki
27.Chłopców200m grzbietowySerie na czas11:02Rocznik 2005Lista startowaWyniki
26.Dziewcząt200m grzbietowyCeremonia medalowa11:26Rocznik 2005
27.Chłopców200m grzbietowyCeremonia medalowa11:26Rocznik 2005
28.Dziewcząt200m dowolnySerie na czas11:26Rocznik 2005Lista startowaWyniki
29.Chłopców200m dowolnySerie na czas12:02Rocznik 2005Lista startowaWyniki
28.Dziewcząt200m dowolnyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
29.Chłopców200m dowolnyCeremonia medalowa12:50Rocznik 2005
30.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas12:50Rocznik 2005Lista startowaWyniki
31.Chłopców100m zmiennySerie na czas13:22Rocznik 2005Lista startowaWyniki
30.Dziewcząt100m zmiennyCeremonia medalowa13:52Rocznik 2005
31.Chłopców100m zmiennyCeremonia medalowa13:52Rocznik 2005
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnySerie na czas13:52Rocznik 2005Lista startowaWyniki
33.Chłopców4 x 100m dowolnySerie na czas14:12Rocznik 2005Lista startowaWyniki
32.Dziewcząt4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa14:30Rocznik 2005
33.Chłopców4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa14:30Rocznik 2005
Statystyka medalowaPunktacja KLUBOWA Rocznik 2005Punktacja Indywidualna Dziewczyn LKŚ rocznika 2005
Progresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Chłopców LKŚ rocznika 2005Plik wyników (Lenex)
 
4 - IV edycja rocznik 2005 - 2017-04-28 - 10:00
34.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas10:00Rocznik 2005Lista startowaWyniki
35.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas10:12Rocznik 2005Lista startowaWyniki
36.Chłopców50m dowolnySerie na czas10:30Rocznik 2005Lista startowaWyniki
34.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa10:54Rocznik 2005
35.Dziewcząt50m dowolnyCeremonia medalowa10:54Rocznik 2005
36.Chłopców50m dowolnyCeremonia medalowa10:54Rocznik 2005
37.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas10:54Rocznik 2005Lista startowaWyniki
38.Chłopców50m grzbietowySerie na czas11:08Rocznik 2005Lista startowaWyniki
37.Dziewcząt50m grzbietowyCeremonia medalowa11:24Rocznik 2005
38.Chłopców50m grzbietowyCeremonia medalowa11:24Rocznik 2005
39.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas11:24Rocznik 2005Lista startowaWyniki
40.Chłopców50m klasycznySerie na czas11:36Rocznik 2005Lista startowaWyniki
39.Dziewcząt50m klasycznyCeremonia medalowa11:52Rocznik 2005
40.Chłopców50m klasycznyCeremonia medalowa11:52Rocznik 2005
41.Dziewcząt200m zmiennySerie na czas11:52Rocznik 2005Lista startowaWyniki
42.Chłopców200m zmiennySerie na czas12:16Rocznik 2005Lista startowaWyniki
42.Chłopców200m zmiennyCeremonia medalowa12:30Rocznik 2005
41.Dziewcząt200m zmiennyCeremonia medalowa12:30Rocznik 2005
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennySerie na czas12:30Rocznik 2005Lista startowaWyniki
44.Chłopców4 x 100m zmiennySerie na czas12:50Rocznik 2005Lista startowaWyniki
43.Dziewcząt4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa13:12Rocznik 2005
44.Chłopców4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa13:12Rocznik 2005