Pucha Silesia 2018

Dzień I – Blok I

 

2018-02-16 09:00:00 E: 1 H: 1 - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 17

2018-02-16 09:09:48 E: 1 H: 2 - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 17

2018-02-16 09:18:23 E: 1 H: 3 - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 17

2018-02-16 09:26:07 E: 1 H: 4 - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 17

2018-02-16 09:33:11 E: 1 H: 5 - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 17

2018-02-16 09:41:16 E: 1 H: 6 - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 17

2018-02-16 09:48:00 E: 1 H: 7 - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 17

2018-02-16 09:54:33 E: 1 H: 8 - 400m dowolny Kobiet seria 8 z 17

2018-02-16 10:00:59 E: 1 H: 9 - 400m dowolny Kobiet seria 9 z 17

2018-02-16 10:07:12 E: 1 H: 10 - 400m dowolny Kobiet seria 10 z 17

2018-02-16 10:12:59 E: 1 H: 11 - 400m dowolny Kobiet seria 11 z 17

2018-02-16 10:18:54 E: 1 H: 12 - 400m dowolny Kobiet seria 12 z 17

2018-02-16 10:24:24 E: 1 H: 13 - 400m dowolny Kobiet seria 13 z 17

2018-02-16 10:29:52 E: 1 H: 14 - 400m dowolny Kobiet seria 14 z 17

2018-02-16 10:35:18 E: 1 H: 15 - 400m dowolny Kobiet seria 15 z 17

2018-02-16 10:40:29 E: 1 H: 16 - 400m dowolny Kobiet seria 16 z 17

2018-02-16 10:45:45 E: 1 H: 17 - 400m dowolny Kobiet seria 17 z 17

2018-02-16 10:51:25 E: 2 H: 1 - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2018-02-16 10:58:48 E: 2 H: 2 - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2018-02-16 11:06:22 E: 2 H: 3 - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2018-02-16 11:13:11 E: 2 H: 4 - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2018-02-16 11:20:19 E: 2 H: 5 - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17

2018-02-16 11:26:43 E: 2 H: 6 - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2018-02-16 11:32:23 E: 2 H: 7 - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2018-02-16 11:39:03 E: 2 H: 8 - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2018-02-16 11:44:39 E: 2 H: 9 - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2018-02-16 11:50:10 E: 2 H: 10 - 400m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2018-02-16 11:55:24 E: 2 H: 11 - 400m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2018-02-16 12:01:08 E: 2 H: 12 - 400m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2018-02-16 12:06:12 E: 2 H: 13 - 400m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2018-02-16 12:11:08 E: 2 H: 14 - 400m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2018-02-16 12:16:09 E: 2 H: 15 - 400m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2018-02-16 12:20:53 E: 2 H: 16 - 400m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2018-02-16 12:25:33 E: 2 H: 17 - 400m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17

Dzień I – Blok II

 

2018-02-16 16:00:00 E: 3 H: 1 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 24

2018-02-16 16:01:06 E: 3 H: 2 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 24

2018-02-16 16:02:44 E: 3 H: 3 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 24

2018-02-16 16:04:29 E: 3 H: 4 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 24

2018-02-16 16:05:51 E: 3 H: 5 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 24

2018-02-16 16:07:17 E: 3 H: 6 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 24

2018-02-16 16:08:47 E: 3 H: 7 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 24

2018-02-16 16:10:09 E: 3 H: 8 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 24

2018-02-16 16:11:26 E: 3 H: 9 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 9 z 24

2018-02-16 16:12:38 E: 3 H: 10 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 10 z 24

2018-02-16 16:13:48 E: 3 H: 11 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 11 z 24

2018-02-16 16:15:08 E: 3 H: 12 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 12 z 24

2018-02-16 16:16:24 E: 3 H: 13 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 13 z 24

2018-02-16 16:17:35 E: 3 H: 14 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 14 z 24

2018-02-16 16:18:53 E: 3 H: 15 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 15 z 24

2018-02-16 16:20:02 E: 3 H: 16 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 16 z 24

2018-02-16 16:21:27 E: 3 H: 17 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 17 z 24

2018-02-16 16:22:33 E: 3 H: 18 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 18 z 24

2018-02-16 16:23:56 E: 3 H: 19 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 19 z 24

2018-02-16 16:25:06 E: 3 H: 20 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 20 z 24

2018-02-16 16:26:20 E: 3 H: 21 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 21 z 24

2018-02-16 16:27:28 E: 3 H: 22 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 22 z 24

2018-02-16 16:28:32 E: 3 H: 23 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 23 z 24

2018-02-16 16:29:39 E: 3 H: 24 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 24 z 24

2018-02-16 16:30:43 E: 4 H: 1 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 24

2018-02-16 16:32:09 E: 4 H: 2 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 24

2018-02-16 16:33:42 E: 4 H: 3 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 24

2018-02-16 16:35:06 E: 4 H: 4 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 24

2018-02-16 16:36:30 E: 4 H: 5 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 24

2018-02-16 16:37:51 E: 4 H: 6 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 24

2018-02-16 16:39:17 E: 4 H: 7 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 24

2018-02-16 16:40:37 E: 4 H: 8 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 24

2018-02-16 16:41:55 E: 4 H: 9 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 24

2018-02-16 16:43:05 E: 4 H: 10 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 24

2018-02-16 16:44:17 E: 4 H: 11 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 11 z 24

2018-02-16 16:45:41 E: 4 H: 12 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 12 z 24

2018-02-16 16:46:49 E: 4 H: 13 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 13 z 24

2018-02-16 16:48:13 E: 4 H: 14 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 14 z 24

2018-02-16 16:49:21 E: 4 H: 15 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 15 z 24

2018-02-16 16:50:27 E: 4 H: 16 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 16 z 24

2018-02-16 16:51:28 E: 4 H: 17 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 17 z 24

2018-02-16 16:52:30 E: 4 H: 18 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 18 z 24

2018-02-16 16:53:29 E: 4 H: 19 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 19 z 24

2018-02-16 16:54:31 E: 4 H: 20 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 20 z 24

2018-02-16 16:55:33 E: 4 H: 21 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 21 z 24

2018-02-16 16:56:38 E: 4 H: 22 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 22 z 24

2018-02-16 16:57:40 E: 4 H: 23 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 23 z 24

2018-02-16 16:58:39 E: 4 H: 24 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 24 z 24

2018-02-16 16:59:44 E: 5 H: 1 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 20

2018-02-16 17:04:01 E: 5 H: 2 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 20

2018-02-16 17:06:41 E: 5 H: 3 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 20

2018-02-16 17:09:03 E: 5 H: 4 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 20

2018-02-16 17:11:19 E: 5 H: 5 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 20

2018-02-16 17:13:53 E: 5 H: 6 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 20

2018-02-16 17:16:01 E: 5 H: 7 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 20

2018-02-16 17:18:09 E: 5 H: 8 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 20

2018-02-16 17:20:13 E: 5 H: 9 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 9 z 20

2018-02-16 17:22:16 E: 5 H: 10 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 10 z 20

2018-02-16 17:24:08 E: 5 H: 11 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 11 z 20

2018-02-16 17:26:02 E: 5 H: 12 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 12 z 20

2018-02-16 17:27:58 E: 5 H: 13 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 13 z 20

2018-02-16 17:29:54 E: 5 H: 14 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 14 z 20

2018-02-16 17:31:44 E: 5 H: 15 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 15 z 20

2018-02-16 17:33:27 E: 5 H: 16 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 16 z 20

2018-02-16 17:35:09 E: 5 H: 17 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 17 z 20

2018-02-16 17:36:53 E: 5 H: 18 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 18 z 20

2018-02-16 17:38:28 E: 5 H: 19 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 19 z 20

2018-02-16 17:40:07 E: 5 H: 20 - Eliminacje - 100m grzbietowy Kobiet seria 20 z 20

2018-02-16 17:41:46 E: 6 H: 1 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 19

2018-02-16 17:44:17 E: 6 H: 2 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 19

2018-02-16 17:46:45 E: 6 H: 3 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 19

2018-02-16 17:49:26 E: 6 H: 4 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 19

2018-02-16 17:51:46 E: 6 H: 5 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 19

2018-02-16 17:53:57 E: 6 H: 6 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 19

2018-02-16 17:56:55 E: 6 H: 7 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 19

2018-02-16 17:59:04 E: 6 H: 8 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 19

2018-02-16 18:01:00 E: 6 H: 9 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 19

2018-02-16 18:02:56 E: 6 H: 10 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 19

2018-02-16 18:04:49 E: 6 H: 11 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 19

2018-02-16 18:06:32 E: 6 H: 12 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 12 z 19

2018-02-16 18:08:15 E: 6 H: 13 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 13 z 19

2018-02-16 18:09:57 E: 6 H: 14 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 14 z 19

2018-02-16 18:11:32 E: 6 H: 15 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 15 z 19

2018-02-16 18:13:10 E: 6 H: 16 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 16 z 19

2018-02-16 18:14:53 E: 6 H: 17 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 17 z 19

2018-02-16 18:16:25 E: 6 H: 18 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 18 z 19

2018-02-16 18:17:59 E: 6 H: 19 - Eliminacje - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 19 z 19

2018-02-16 18:19:45 E: 7 H: 1 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 28

2018-02-16 18:21:04 E: 7 H: 2 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 28

2018-02-16 18:22:30 E: 7 H: 3 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 28

2018-02-16 18:24:00 E: 7 H: 4 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 28

2018-02-16 18:25:15 E: 7 H: 5 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 28

2018-02-16 18:26:45 E: 7 H: 6 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 28

2018-02-16 18:27:56 E: 7 H: 7 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 28

2018-02-16 18:29:12 E: 7 H: 8 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 28

2018-02-16 18:30:21 E: 7 H: 9 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 28

2018-02-16 18:31:32 E: 7 H: 10 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 28

2018-02-16 18:32:45 E: 7 H: 11 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 11 z 28

2018-02-16 18:34:05 E: 7 H: 12 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 12 z 28

2018-02-16 18:35:14 E: 7 H: 13 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 13 z 28

2018-02-16 18:36:14 E: 7 H: 14 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 14 z 28

2018-02-16 18:37:12 E: 7 H: 15 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 15 z 28

2018-02-16 18:38:16 E: 7 H: 16 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 16 z 28

2018-02-16 18:39:17 E: 7 H: 17 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 17 z 28

2018-02-16 18:40:23 E: 7 H: 18 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 18 z 28

2018-02-16 18:41:25 E: 7 H: 19 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 19 z 28

2018-02-16 18:42:24 E: 7 H: 20 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 20 z 28

2018-02-16 18:43:21 E: 7 H: 21 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 21 z 28

2018-02-16 18:44:22 E: 7 H: 22 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 22 z 28

2018-02-16 18:45:23 E: 7 H: 23 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 23 z 28

2018-02-16 18:46:26 E: 7 H: 24 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 24 z 28

2018-02-16 18:47:22 E: 7 H: 25 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 25 z 28

2018-02-16 18:48:34 E: 7 H: 26 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 26 z 28

2018-02-16 18:49:35 E: 7 H: 27 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 27 z 28

2018-02-16 18:50:27 E: 7 H: 28 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 28 z 28

2018-02-16 18:51:26 E: 8 H: 1 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 27

2018-02-16 18:52:45 E: 8 H: 2 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 27

2018-02-16 18:54:00 E: 8 H: 3 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 27

2018-02-16 18:55:37 E: 8 H: 4 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 27

2018-02-16 18:56:53 E: 8 H: 5 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 27

2018-02-16 18:58:05 E: 8 H: 6 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 27

2018-02-16 18:59:15 E: 8 H: 7 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 27

2018-02-16 19:00:22 E: 8 H: 8 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 27

2018-02-16 19:01:28 E: 8 H: 9 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 27

2018-02-16 19:02:37 E: 8 H: 10 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 27

2018-02-16 19:03:38 E: 8 H: 11 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 27

2018-02-16 19:04:44 E: 8 H: 12 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 27

2018-02-16 19:05:51 E: 8 H: 13 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 27

2018-02-16 19:06:49 E: 8 H: 14 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 27

2018-02-16 19:07:48 E: 8 H: 15 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 27

2018-02-16 19:08:41 E: 8 H: 16 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 16 z 27

2018-02-16 19:09:47 E: 8 H: 17 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 17 z 27

2018-02-16 19:10:42 E: 8 H: 18 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 18 z 27

2018-02-16 19:11:33 E: 8 H: 19 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 19 z 27

2018-02-16 19:12:34 E: 8 H: 20 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 20 z 27

2018-02-16 19:13:32 E: 8 H: 21 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 21 z 27

2018-02-16 19:14:26 E: 8 H: 22 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 22 z 27

2018-02-16 19:15:26 E: 8 H: 23 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 23 z 27

2018-02-16 19:16:24 E: 8 H: 24 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 24 z 27

2018-02-16 19:17:21 E: 8 H: 25 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 25 z 27

2018-02-16 19:18:17 E: 8 H: 26 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 26 z 27

2018-02-16 19:19:19 E: 8 H: 27 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 27 z 27

2018-02-16 19:44:02 E: 3 H: 1 - Finały - finał A - 50m klasyczny Kobiet

2018-02-16 19:57:46 E: 4 H: 1 - Finały - finał A - 50m klasyczny Mężczyzn

2018-02-16 20:00:25 E: 5 H: 1 - Finały - finał A - 100m grzbietowy Kobiet

2018-02-16 20:03:42 E: 6 H: 1 - Finały - finał A - 100m grzbietowy Mężczyzn

2018-02-16 20:07:09 E: 7 H: 1 - Finały - finał A - 50m motylkowy Kobiet

2018-02-16 20:10:41 E: 8 H: 1 - Finały - finał A - 50m motylkowy Mężczyzn

2018-02-16 20:11:21 E: 8 H: 1 - Finały - finał A - 50m motylkowy Mężczyzn

 

Dzień II – Blok III

 

2018-02-17 09:00:00 E: 9 H: 1 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 27

2018-02-17 09:03:29 E: 9 H: 2 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 27

2018-02-17 09:07:26 E: 9 H: 3 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 27

2018-02-17 09:12:01 E: 9 H: 4 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 27

2018-02-17 09:16:37 E: 9 H: 5 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 27

2018-02-17 09:20:34 E: 9 H: 6 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 27

2018-02-17 09:24:11 E: 9 H: 7 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 27

2018-02-17 09:27:32 E: 9 H: 8 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 27

2018-02-17 09:30:55 E: 9 H: 9 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 27

2018-02-17 09:34:15 E: 9 H: 10 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 27

2018-02-17 09:37:34 E: 9 H: 11 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 11 z 27

2018-02-17 09:40:53 E: 9 H: 12 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 12 z 27

2018-02-17 09:43:59 E: 9 H: 13 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 13 z 27

2018-02-17 09:46:55 E: 9 H: 14 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 14 z 27

2018-02-17 09:49:56 E: 9 H: 15 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 15 z 27

2018-02-17 09:52:51 E: 9 H: 16 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 16 z 27

2018-02-17 09:55:45 E: 9 H: 17 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 17 z 27

2018-02-17 09:58:48 E: 9 H: 18 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 18 z 27

2018-02-17 10:01:48 E: 9 H: 19 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 19 z 27

2018-02-17 10:04:31 E: 9 H: 20 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 20 z 27

2018-02-17 10:07:21 E: 9 H: 21 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 21 z 27

2018-02-17 10:10:08 E: 9 H: 22 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 22 z 27

2018-02-17 10:12:49 E: 9 H: 23 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 23 z 27

2018-02-17 10:15:30 E: 9 H: 24 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 24 z 27

2018-02-17 10:18:14 E: 9 H: 25 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 25 z 27

2018-02-17 10:20:54 E: 9 H: 26 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 26 z 27

2018-02-17 10:23:36 E: 9 H: 27 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 27 z 27

2018-02-17 10:26:36 E: 10 H: 1 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 26

2018-02-17 10:30:02 E: 10 H: 2 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 26

2018-02-17 10:34:30 E: 10 H: 3 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 26

2018-02-17 10:38:51 E: 10 H: 4 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 26

2018-02-17 10:43:13 E: 10 H: 5 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 26

2018-02-17 10:47:02 E: 10 H: 6 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 26

2018-02-17 10:50:24 E: 10 H: 7 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 26

2018-02-17 10:53:51 E: 10 H: 8 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 26

2018-02-17 10:57:13 E: 10 H: 9 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 26

2018-02-17 11:00:23 E: 10 H: 10 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 26

2018-02-17 11:03:33 E: 10 H: 11 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 26

2018-02-17 11:06:38 E: 10 H: 12 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 26

2018-02-17 11:09:29 E: 10 H: 13 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 26

2018-02-17 11:13:03 E: 10 H: 14 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 26

2018-02-17 11:15:52 E: 10 H: 15 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 26

2018-02-17 11:18:41 E: 10 H: 16 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 26

2018-02-17 11:21:26 E: 10 H: 17 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 26

2018-02-17 11:24:14 E: 10 H: 18 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 18 z 26

2018-02-17 11:26:55 E: 10 H: 19 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 19 z 26

2018-02-17 11:29:25 E: 10 H: 20 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 20 z 26

2018-02-17 11:32:01 E: 10 H: 21 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 21 z 26

2018-02-17 11:34:28 E: 10 H: 22 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 22 z 26

2018-02-17 11:36:57 E: 10 H: 23 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 23 z 26

2018-02-17 11:39:22 E: 10 H: 24 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 24 z 26

2018-02-17 11:41:58 E: 10 H: 25 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 25 z 26

2018-02-17 11:44:28 E: 10 H: 26 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 26 z 26

2018-02-17 11:47:01 E: 11 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 15

2018-02-17 11:49:27 E: 11 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 15

2018-02-17 11:51:40 E: 11 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 15

2018-02-17 11:53:44 E: 11 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 15

2018-02-17 11:55:33 E: 11 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 15

2018-02-17 11:57:18 E: 11 H: 6 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 15

2018-02-17 11:59:06 E: 11 H: 7 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 15

2018-02-17 12:00:51 E: 11 H: 8 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 15

2018-02-17 12:02:24 E: 11 H: 9 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 9 z 15

2018-02-17 12:04:03 E: 11 H: 10 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 10 z 15

2018-02-17 12:05:39 E: 11 H: 11 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 11 z 15

2018-02-17 12:07:11 E: 11 H: 12 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 12 z 15

2018-02-17 12:08:54 E: 11 H: 13 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 13 z 15

2018-02-17 12:10:24 E: 11 H: 14 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 14 z 15

2018-02-17 12:11:53 E: 11 H: 15 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 15 z 15

2018-02-17 12:13:43 E: 12 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 16

2018-02-17 12:15:57 E: 12 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 16

2018-02-17 12:18:16 E: 12 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 16

2018-02-17 12:20:22 E: 12 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 16

2018-02-17 12:22:33 E: 12 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 16

2018-02-17 12:24:26 E: 12 H: 6 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 16

2018-02-17 12:26:20 E: 12 H: 7 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 16

2018-02-17 12:28:09 E: 12 H: 8 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 16

2018-02-17 12:29:48 E: 12 H: 9 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 16

2018-02-17 12:32:59 E: 12 H: 10 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 16

2018-02-17 12:33:11 E: 12 H: 10 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 16

2018-02-17 12:35:05 E: 12 H: 11 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 16

2018-02-17 12:36:36 E: 12 H: 12 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 16

2018-02-17 12:38:06 E: 12 H: 13 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 16

2018-02-17 12:39:36 E: 12 H: 14 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 16

2018-02-17 12:41:02 E: 12 H: 15 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 16

2018-02-17 12:42:27 E: 12 H: 16 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 16 z 16

2018-02-17 12:45:32 E: 9 H: 1 - Finały - finał A - 200m dowolny Kobiet

2018-02-17 13:02:21 E: 10 H: 1 - Finały - finał A - 200m dowolny Mężczyzn

2018-02-17 13:07:45 E: 11 H: 1 - Finały - finał A - 100m motylkowy Kobiet

2018-02-17 13:12:55 E: 12 H: 1 - Finały - finał A - 100m motylkowy Mężczyzn

 

Dzień II – Blok IV

 

2018-02-17 16:00:00 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 8x50m dowolny Mieszane seria 1 z 3

2018-02-17 16:06:50 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 8x50m dowolny Mieszane seria 2 z 3

2018-02-17 16:15:01 E: 13 H: 3 - Serie na czas - 8x50m dowolny Mieszane seria 3 z 3

2018-02-17 16:20:49 E: 14 H: 1 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 43

2018-02-17 16:23:11 E: 14 H: 2 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 43

2018-02-17 16:24:31 E: 14 H: 3 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 43

2018-02-17 16:25:49 E: 14 H: 4 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 43

2018-02-17 16:27:03 E: 14 H: 5 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 43

2018-02-17 16:28:19 E: 14 H: 6 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 43

2018-02-17 16:29:24 E: 14 H: 7 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 43

2018-02-17 16:30:36 E: 14 H: 8 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 43

2018-02-17 16:31:39 E: 14 H: 9 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 43

2018-02-17 16:32:44 E: 14 H: 10 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 43

2018-02-17 16:33:51 E: 14 H: 11 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 43

2018-02-17 16:34:51 E: 14 H: 12 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 43

2018-02-17 16:36:14 E: 14 H: 13 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 43

2018-02-17 16:37:15 E: 14 H: 14 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 14 z 43

2018-02-17 16:38:15 E: 14 H: 15 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 15 z 43

2018-02-17 16:39:18 E: 14 H: 16 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 16 z 43

2018-02-17 16:40:17 E: 14 H: 17 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 17 z 43

2018-02-17 16:41:27 E: 14 H: 18 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 18 z 43

2018-02-17 16:42:24 E: 14 H: 19 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 19 z 43

2018-02-17 16:43:23 E: 14 H: 20 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 20 z 43

2018-02-17 16:44:18 E: 14 H: 21 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 21 z 43

2018-02-17 16:45:18 E: 14 H: 22 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 22 z 43

2018-02-17 16:46:12 E: 14 H: 23 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 23 z 43

2018-02-17 16:47:07 E: 14 H: 24 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 24 z 43

2018-02-17 16:48:01 E: 14 H: 25 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 25 z 43

2018-02-17 16:48:56 E: 14 H: 26 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 26 z 43

2018-02-17 16:49:53 E: 14 H: 27 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 27 z 43

2018-02-17 16:50:46 E: 14 H: 28 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 28 z 43

2018-02-17 16:51:39 E: 14 H: 29 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 29 z 43

2018-02-17 16:52:38 E: 14 H: 30 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 30 z 43

2018-02-17 16:53:30 E: 14 H: 31 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 31 z 43

2018-02-17 16:54:24 E: 14 H: 32 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 32 z 43

2018-02-17 16:55:18 E: 14 H: 33 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 33 z 43

2018-02-17 16:56:14 E: 14 H: 34 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 34 z 43

2018-02-17 16:57:20 E: 14 H: 35 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 35 z 43

2018-02-17 16:58:13 E: 14 H: 36 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 36 z 43

2018-02-17 16:59:07 E: 14 H: 37 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 37 z 43

2018-02-17 16:59:59 E: 14 H: 38 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 38 z 43

2018-02-17 17:00:50 E: 14 H: 39 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 39 z 43

2018-02-17 17:01:44 E: 14 H: 40 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 40 z 43

2018-02-17 17:02:32 E: 14 H: 41 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 41 z 43

2018-02-17 17:03:28 E: 14 H: 42 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 42 z 43

2018-02-17 17:04:23 E: 14 H: 43 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 43 z 43

2018-02-17 17:05:43 E: 15 H: 1 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 44

2018-02-17 17:19:57 E: 15 H: 2 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 44

2018-02-17 17:21:35 E: 15 H: 3 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 44

2018-02-17 17:23:07 E: 15 H: 4 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 44

2018-02-17 17:24:26 E: 15 H: 5 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 44

2018-02-17 17:25:49 E: 15 H: 6 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 44

2018-02-17 17:26:57 E: 15 H: 7 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 44

2018-02-17 17:28:04 E: 15 H: 8 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 44

2018-02-17 17:29:21 E: 15 H: 9 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 44

2018-02-17 17:30:25 E: 15 H: 10 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 44

2018-02-17 17:31:45 E: 15 H: 11 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 44

2018-02-17 17:32:48 E: 15 H: 12 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 44

2018-02-17 17:33:49 E: 15 H: 13 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 44

2018-02-17 17:34:49 E: 15 H: 14 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 44

2018-02-17 17:35:50 E: 15 H: 15 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 44

2018-02-17 17:36:53 E: 15 H: 16 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 44

2018-02-17 17:37:54 E: 15 H: 17 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 44

2018-02-17 17:38:51 E: 15 H: 18 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 44

2018-02-17 17:39:44 E: 15 H: 19 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 44

2018-02-17 17:40:46 E: 15 H: 20 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 20 z 44

2018-02-17 17:41:59 E: 15 H: 21 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 21 z 44

2018-02-17 17:42:58 E: 15 H: 22 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 22 z 44

2018-02-17 17:44:04 E: 15 H: 23 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 23 z 44

2018-02-17 17:44:59 E: 15 H: 24 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 24 z 44

2018-02-17 17:46:01 E: 15 H: 25 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 25 z 44

2018-02-17 17:46:54 E: 15 H: 26 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 26 z 44

2018-02-17 17:47:44 E: 15 H: 27 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 27 z 44

2018-02-17 17:49:05 E: 15 H: 28 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 28 z 44

2018-02-17 17:49:57 E: 15 H: 29 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 29 z 44

2018-02-17 17:50:49 E: 15 H: 30 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 30 z 44

2018-02-17 17:51:46 E: 15 H: 31 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 31 z 44

2018-02-17 17:52:46 E: 15 H: 32 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 32 z 44

2018-02-17 17:53:34 E: 15 H: 33 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 33 z 44

2018-02-17 17:54:24 E: 15 H: 34 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 34 z 44

2018-02-17 17:55:17 E: 15 H: 35 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 35 z 44

2018-02-17 17:56:52 E: 15 H: 36 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 36 z 44

2018-02-17 17:57:41 E: 15 H: 37 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 37 z 44

2018-02-17 17:58:33 E: 15 H: 38 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 38 z 44

2018-02-17 17:59:29 E: 15 H: 39 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 39 z 44

2018-02-17 18:00:20 E: 15 H: 40 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 40 z 44

2018-02-17 18:01:09 E: 15 H: 41 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 41 z 44

2018-02-17 18:01:20 E: 15 H: 41 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 41 z 44

2018-02-17 18:01:56 E: 15 H: 42 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 42 z 44

2018-02-17 18:02:49 E: 15 H: 43 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 43 z 44

2018-02-17 18:03:44 E: 15 H: 44 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 44 z 44

2018-02-17 18:04:38 E: 16 H: 1 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 21

2018-02-17 18:07:31 E: 16 H: 2 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 21

2018-02-17 18:09:57 E: 16 H: 3 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 21

2018-02-17 18:12:31 E: 16 H: 4 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 21

2018-02-17 18:14:50 E: 16 H: 5 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 21

2018-02-17 18:17:12 E: 16 H: 6 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 21

2018-02-17 18:19:31 E: 16 H: 7 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 21

2018-02-17 18:21:42 E: 16 H: 8 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 8 z 21

2018-02-17 18:23:49 E: 16 H: 9 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 9 z 21

2018-02-17 18:25:56 E: 16 H: 10 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 10 z 21

2018-02-17 18:27:59 E: 16 H: 11 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 11 z 21

2018-02-17 18:29:59 E: 16 H: 12 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 12 z 21

2018-02-17 18:32:12 E: 16 H: 13 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 13 z 21

2018-02-17 18:34:04 E: 16 H: 14 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 14 z 21

2018-02-17 18:35:55 E: 16 H: 15 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 15 z 21

2018-02-17 18:37:37 E: 16 H: 16 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 16 z 21

2018-02-17 18:39:25 E: 16 H: 17 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 17 z 21

2018-02-17 18:41:10 E: 16 H: 18 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 18 z 21

2018-02-17 18:42:57 E: 16 H: 19 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 19 z 21

2018-02-17 18:44:35 E: 16 H: 20 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 20 z 21

2018-02-17 18:46:18 E: 16 H: 21 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 21 z 21

2018-02-17 18:48:09 E: 17 H: 1 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 21

2018-02-17 18:50:17 E: 17 H: 2 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 21

2018-02-17 18:52:48 E: 17 H: 3 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 21

2018-02-17 18:55:28 E: 17 H: 4 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 21

2018-02-17 18:58:02 E: 17 H: 5 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 21

2018-02-17 19:00:37 E: 17 H: 6 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 21

2018-02-17 19:02:49 E: 17 H: 7 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 21

2018-02-17 19:05:00 E: 17 H: 8 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 21

2018-02-17 19:07:10 E: 17 H: 9 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 21

2018-02-17 19:09:16 E: 17 H: 10 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 21

2018-02-17 19:11:18 E: 17 H: 11 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 11 z 21

2018-02-17 19:13:11 E: 17 H: 12 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 12 z 21

2018-02-17 19:15:06 E: 17 H: 13 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 13 z 21

2018-02-17 19:16:50 E: 17 H: 14 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 14 z 21

2018-02-17 19:18:30 E: 17 H: 15 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 15 z 21

2018-02-17 19:20:09 E: 17 H: 16 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 16 z 21

2018-02-17 19:21:47 E: 17 H: 17 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 17 z 21

2018-02-17 19:23:22 E: 17 H: 18 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 18 z 21

2018-02-17 19:24:55 E: 17 H: 19 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 19 z 21

2018-02-17 19:26:29 E: 17 H: 20 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 20 z 21

2018-02-17 19:28:02 E: 17 H: 21 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 21 z 21

2018-02-17 19:40:57 E: 14 H: 1 - Finały - finał A - 50m dowolny Kobiet

2018-02-17 19:41:19 E: 14 H: 1 - Finały - finał A - 50m dowolny Kobiet

2018-02-17 19:44:46 E: 15 H: 1 - Finały - finał A - 50m dowolny Mężczyzn

2018-02-17 19:48:13 E: 16 H: 1 - Finały - finał A - 100m klasyczny Kobiet

2018-02-17 19:52:47 E: 17 H: 1 - Finały - finał A - 100m klasyczny Mężczyzn

Dzień III – Blok V

 

 

2018-02-18 09:00:03 E: 18 H: 1 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 23

2018-02-18 09:01:43 E: 18 H: 2 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 23

2018-02-18 09:03:17 E: 18 H: 3 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 23

2018-02-18 09:04:46 E: 18 H: 4 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 23

2018-02-18 09:06:07 E: 18 H: 5 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 23

2018-02-18 09:07:23 E: 18 H: 6 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 23

2018-02-18 09:08:47 E: 18 H: 7 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 23

2018-02-18 09:10:12 E: 18 H: 8 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 23

2018-02-18 09:11:24 E: 18 H: 9 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 9 z 23

2018-02-18 09:12:36 E: 18 H: 10 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 10 z 23

2018-02-18 09:13:47 E: 18 H: 11 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 11 z 23

2018-02-18 09:15:14 E: 18 H: 12 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 12 z 23

2018-02-18 09:16:25 E: 18 H: 13 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 13 z 23

2018-02-18 09:17:31 E: 18 H: 14 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 14 z 23

2018-02-18 09:18:35 E: 18 H: 15 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 15 z 23

2018-02-18 09:19:37 E: 18 H: 16 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 16 z 23

2018-02-18 09:20:41 E: 18 H: 17 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 17 z 23

2018-02-18 09:21:44 E: 18 H: 18 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 18 z 23

2018-02-18 09:22:41 E: 18 H: 19 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 19 z 23

2018-02-18 09:23:39 E: 18 H: 20 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 20 z 23

2018-02-18 09:24:43 E: 18 H: 21 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 21 z 23

2018-02-18 09:25:38 E: 18 H: 22 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 22 z 23

2018-02-18 09:26:42 E: 18 H: 23 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 23 z 23

2018-02-18 09:28:19 E: 19 H: 1 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 24

2018-02-18 09:28:26 E: 19 H: 2 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 24

2018-02-18 09:30:19 E: 19 H: 2 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 24

2018-02-18 09:31:50 E: 19 H: 3 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 24

2018-02-18 09:33:17 E: 19 H: 4 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 24

2018-02-18 09:34:39 E: 19 H: 5 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 24

2018-02-18 09:35:58 E: 19 H: 6 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 24

2018-02-18 09:37:11 E: 19 H: 7 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 24

2018-02-18 09:38:35 E: 19 H: 8 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 24

2018-02-18 09:39:55 E: 19 H: 9 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 24

2018-02-18 09:41:06 E: 19 H: 10 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 24

2018-02-18 09:42:25 E: 19 H: 11 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 24

2018-02-18 09:43:44 E: 19 H: 12 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 12 z 24

2018-02-18 09:44:51 E: 19 H: 13 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 13 z 24

2018-02-18 09:46:03 E: 19 H: 14 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 14 z 24

2018-02-18 09:47:10 E: 19 H: 15 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 15 z 24

2018-02-18 09:48:13 E: 19 H: 16 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 16 z 24

2018-02-18 09:49:25 E: 19 H: 17 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 17 z 24

2018-02-18 09:50:32 E: 19 H: 18 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 18 z 24

2018-02-18 09:51:32 E: 19 H: 19 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 19 z 24

2018-02-18 09:52:38 E: 19 H: 20 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 20 z 24

2018-02-18 09:53:42 E: 19 H: 21 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 21 z 24

2018-02-18 09:54:38 E: 19 H: 22 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 22 z 24

2018-02-18 09:55:45 E: 19 H: 23 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 23 z 24

2018-02-18 09:56:47 E: 19 H: 24 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 24 z 24

2018-02-18 09:58:03 E: 20 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 31

2018-02-18 10:00:42 E: 20 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 31

2018-02-18 10:02:55 E: 20 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 31

2018-02-18 10:05:53 E: 20 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 31

2018-02-18 10:08:36 E: 20 H: 5 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 31

2018-02-18 10:10:48 E: 20 H: 6 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 31

2018-02-18 10:12:39 E: 20 H: 7 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 31

2018-02-18 10:14:33 E: 20 H: 8 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 31

2018-02-18 10:16:29 E: 20 H: 9 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 31

2018-02-18 10:18:21 E: 20 H: 10 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 31

2018-02-18 10:20:14 E: 20 H: 11 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 31

2018-02-18 10:22:02 E: 20 H: 12 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 31

2018-02-18 10:23:52 E: 20 H: 13 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 13 z 31

2018-02-18 10:25:31 E: 20 H: 14 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 14 z 31

2018-02-18 10:27:09 E: 20 H: 15 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 15 z 31

2018-02-18 10:28:44 E: 20 H: 16 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 16 z 31

2018-02-18 10:30:23 E: 20 H: 17 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 17 z 31

2018-02-18 10:32:01 E: 20 H: 18 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 18 z 31

2018-02-18 10:33:36 E: 20 H: 19 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 19 z 31

2018-02-18 10:35:08 E: 20 H: 20 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 20 z 31

2018-02-18 10:36:40 E: 20 H: 21 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 21 z 31

2018-02-18 10:38:21 E: 20 H: 22 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 22 z 31

2018-02-18 10:39:55 E: 20 H: 23 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 23 z 31

2018-02-18 10:41:25 E: 20 H: 24 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 24 z 31

2018-02-18 10:42:56 E: 20 H: 25 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 25 z 31

2018-02-18 10:44:35 E: 20 H: 26 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 26 z 31

2018-02-18 10:46:03 E: 20 H: 27 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 27 z 31

2018-02-18 10:47:33 E: 20 H: 28 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 28 z 31

2018-02-18 10:48:58 E: 20 H: 29 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 29 z 31

2018-02-18 10:50:29 E: 20 H: 30 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 30 z 31

2018-02-18 10:51:56 E: 20 H: 31 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 31 z 31

2018-02-18 10:53:21 E: 21 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 33

2018-02-18 10:55:44 E: 21 H: 2 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 33

2018-02-18 10:57:52 E: 21 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 33

2018-02-18 10:59:58 E: 21 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 33

2018-02-18 11:02:16 E: 21 H: 5 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 33

2018-02-18 11:05:00 E: 21 H: 6 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 33

2018-02-18 11:06:50 E: 21 H: 7 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 33

2018-02-18 11:08:44 E: 21 H: 8 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 33

2018-02-18 11:10:40 E: 21 H: 9 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 33

2018-02-18 11:12:26 E: 21 H: 10 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 33

2018-02-18 11:14:29 E: 21 H: 11 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 33

2018-02-18 11:20:49 E: 21 H: 12 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 33

2018-02-18 11:22:36 E: 21 H: 13 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 33

2018-02-18 11:24:12 E: 21 H: 14 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 33

2018-02-18 11:25:49 E: 21 H: 15 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 33

2018-02-18 11:27:20 E: 21 H: 16 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 33

2018-02-18 11:28:55 E: 21 H: 17 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 33

2018-02-18 11:30:20 E: 21 H: 18 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 18 z 33

2018-02-18 11:31:52 E: 21 H: 19 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 19 z 33

2018-02-18 11:33:19 E: 21 H: 20 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 20 z 33

2018-02-18 11:34:43 E: 21 H: 21 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 21 z 33

2018-02-18 11:36:10 E: 21 H: 22 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 22 z 33

2018-02-18 11:37:42 E: 21 H: 23 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 23 z 33

2018-02-18 11:38:59 E: 21 H: 24 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 24 z 33

2018-02-18 11:40:32 E: 21 H: 25 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 25 z 33

2018-02-18 11:41:58 E: 21 H: 26 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 26 z 33

2018-02-18 11:43:20 E: 21 H: 27 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 27 z 33

2018-02-18 11:44:44 E: 21 H: 28 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 28 z 33

2018-02-18 11:46:00 E: 21 H: 29 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 29 z 33

2018-02-18 11:47:23 E: 21 H: 30 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 30 z 33

2018-02-18 11:48:45 E: 21 H: 31 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 31 z 33

2018-02-18 11:50:05 E: 21 H: 32 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 32 z 33

2018-02-18 11:51:21 E: 21 H: 33 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 33 z 33

2018-02-18 11:53:03 E: 22 H: 1 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 27

2018-02-18 11:55:19 E: 22 H: 2 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 27

2018-02-18 11:57:48 E: 22 H: 3 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 27

2018-02-18 11:59:54 E: 22 H: 4 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 27

2018-02-18 12:02:12 E: 22 H: 5 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 27

2018-02-18 12:04:17 E: 22 H: 6 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 27

2018-02-18 12:06:15 E: 22 H: 7 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 27

2018-02-18 12:08:27 E: 22 H: 8 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 8 z 27

2018-02-18 12:10:20 E: 22 H: 9 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 9 z 27

2018-02-18 12:12:29 E: 22 H: 10 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 10 z 27

2018-02-18 12:14:34 E: 22 H: 11 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 11 z 27

2018-02-18 12:16:39 E: 22 H: 12 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 12 z 27

2018-02-18 12:18:28 E: 22 H: 13 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 13 z 27

2018-02-18 12:20:16 E: 22 H: 14 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 14 z 27

2018-02-18 12:22:11 E: 22 H: 15 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 15 z 27

2018-02-18 12:23:53 E: 22 H: 16 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 16 z 27

2018-02-18 12:25:43 E: 22 H: 17 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 17 z 27

2018-02-18 12:27:24 E: 22 H: 18 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 18 z 27

2018-02-18 12:29:01 E: 22 H: 19 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 19 z 27

2018-02-18 12:30:40 E: 22 H: 20 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 20 z 27

2018-02-18 12:32:19 E: 22 H: 21 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 21 z 27

2018-02-18 12:33:53 E: 22 H: 22 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 22 z 27

2018-02-18 12:35:26 E: 22 H: 23 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 23 z 27

2018-02-18 12:37:38 E: 22 H: 24 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 24 z 27

2018-02-18 12:39:12 E: 22 H: 25 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 25 z 27

2018-02-18 12:40:44 E: 22 H: 26 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 26 z 27

2018-02-18 12:42:17 E: 22 H: 27 - Eliminacje - 100m zmienny Kobiet seria 27 z 27

2018-02-18 12:43:58 E: 23 H: 1 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 25

2018-02-18 12:46:09 E: 23 H: 2 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 25

2018-02-18 12:48:30 E: 23 H: 3 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 25

2018-02-18 12:50:44 E: 23 H: 4 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 25

2018-02-18 12:52:49 E: 23 H: 5 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 5 z 25

2018-02-18 12:55:06 E: 23 H: 6 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 25

2018-02-18 12:57:00 E: 23 H: 7 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 25

2018-02-18 12:58:53 E: 23 H: 8 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 25

2018-02-18 13:00:42 E: 23 H: 9 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 25

2018-02-18 13:02:28 E: 23 H: 10 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 25

2018-02-18 13:04:21 E: 23 H: 11 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 25

2018-02-18 13:06:19 E: 23 H: 12 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 12 z 25

2018-02-18 13:08:03 E: 23 H: 13 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 13 z 25

2018-02-18 13:09:55 E: 23 H: 14 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 14 z 25

2018-02-18 13:11:35 E: 23 H: 15 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 15 z 25

2018-02-18 13:13:08 E: 23 H: 16 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 16 z 25

2018-02-18 13:14:41 E: 23 H: 17 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 17 z 25

2018-02-18 13:16:11 E: 23 H: 18 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 18 z 25

2018-02-18 13:17:40 E: 23 H: 19 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 19 z 25

2018-02-18 13:19:14 E: 23 H: 20 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 20 z 25

2018-02-18 13:20:45 E: 23 H: 21 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 21 z 25

2018-02-18 13:22:14 E: 23 H: 22 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 22 z 25

2018-02-18 13:23:39 E: 23 H: 23 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 23 z 25

2018-02-18 13:25:09 E: 23 H: 24 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 24 z 25

2018-02-18 13:26:38 E: 23 H: 25 - Eliminacje - 100m zmienny Mężczyzn seria 25 z 25

2018-02-18 13:40:16 E: 18 H: 1 - Finały - finał A - 50m grzbietowy Kobiet

2018-02-18 13:47:13 E: 19 H: 1 - Finały - finał A - 50m grzbietowy Mężczyzn

2018-02-18 13:49:40 E: 20 H: 1 - Finały - finał A - 100m dowolny Kobiet

2018-02-18 13:53:42 E: 21 H: 1 - Finały - finał A - 100m dowolny Mężczyzn

2018-02-18 13:58:16 E: 22 H: 1 - Finały - finał A - 100m zmienny Kobiet

2018-02-18 14:02:25 E: 23 H: 1 - Finały - finał A - 100m zmienny Mężczyzn

2018-02-18 14:02:25 E: 23 H: 1 - Finały - finał A - 100m zmienny Mężczyzn