ISM Delfin Cieszyn 2020

Blok I

2020-02-22 09:02:29 E: 1 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 16

2020-02-22 09:03:46 E: 1 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 16

2020-02-22 09:05:18 E: 1 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 16

2020-02-22 09:06:48 E: 1 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 16

2020-02-22 09:08:22 E: 1 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 16

2020-02-22 09:09:52 E: 1 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 16

2020-02-22 09:11:32 E: 1 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 16

2020-02-22 09:12:54 E: 1 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 16

2020-02-22 09:14:15 E: 1 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 16

2020-02-22 09:15:33 E: 1 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 16

2020-02-22 09:16:51 E: 1 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 16

2020-02-22 09:18:15 E: 1 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 16

2020-02-22 09:19:34 E: 1 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 16

2020-02-22 09:21:00 E: 1 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 14 z 16

2020-02-22 09:22:12 E: 1 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 15 z 16

2020-02-22 09:23:27 E: 1 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Kobiet seria 16 z 16

 

2020-02-22 09:25:03 E: 2 H: 1 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 19

2020-02-22 09:26:27 E: 2 H: 2 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 19

2020-02-22 09:27:53 E: 2 H: 3 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 19

2020-02-22 09:29:25 E: 2 H: 4 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 19

2020-02-22 09:30:42 E: 2 H: 5 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 19

2020-02-22 09:32:00 E: 2 H: 6 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 19

2020-02-22 09:33:25 E: 2 H: 7 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 19

2020-02-22 09:34:52 E: 2 H: 8 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 19

2020-02-22 09:36:40 E: 2 H: 9 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 19

2020-02-22 09:37:56 E: 2 H: 10 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 19

2020-02-22 09:39:15 E: 2 H: 11 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 19

2020-02-22 09:40:34 E: 2 H: 12 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 19

2020-02-22 09:41:50 E: 2 H: 13 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 19

2020-02-22 09:43:07 E: 2 H: 14 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 19

2020-02-22 09:44:21 E: 2 H: 15 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 19

2020-02-22 09:45:37 E: 2 H: 16 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 19

2020-02-22 09:47:16 E: 2 H: 17 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 19

2020-02-22 09:48:58 E: 2 H: 18 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 19

2020-02-22 09:51:21 E: 2 H: 19 - Serie na czas - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 19

 

2020-02-22 09:52:43 E: 3 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 10

2020-02-22 09:55:39 E: 3 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 10

2020-02-22 09:58:15 E: 3 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 10

2020-02-22 10:00:56 E: 3 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 10

2020-02-22 10:03:29 E: 3 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 10

2020-02-22 10:05:51 E: 3 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 10

2020-02-22 10:08:10 E: 3 H: 7 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 10

2020-02-22 10:10:30 E: 3 H: 8 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 8 z 10

2020-02-22 10:12:44 E: 3 H: 9 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 9 z 10

2020-02-22 10:15:13 E: 3 H: 10 - Serie na czas - 100m klasyczny Kobiet seria 10 z 10

 

2020-02-22 10:17:26 E: 4 H: 1 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 6

2020-02-22 10:20:06 E: 4 H: 2 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 6

2020-02-22 10:23:59 E: 4 H: 3 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 6

2020-02-22 10:26:33 E: 4 H: 4 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 6

2020-02-22 10:28:49 E: 4 H: 5 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 6

2020-02-22 10:31:01 E: 4 H: 6 - Serie na czas - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 6

 

2020-02-22 10:34:06 E: 5 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 11

2020-02-22 10:35:49 E: 5 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 11

2020-02-22 10:37:45 E: 5 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 11

2020-02-22 10:40:13 E: 5 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 11

2020-02-22 10:41:44 E: 5 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 11

2020-02-22 10:43:12 E: 5 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 11

2020-02-22 10:44:37 E: 5 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 11

2020-02-22 10:46:01 E: 5 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 9 z 11

2020-02-22 10:47:24 E: 5 H: 10 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 10 z 11

2020-02-22 10:48:47 E: 5 H: 11 - Serie na czas - 50m grzbietowy Kobiet seria 11 z 11

 

2020-02-22 10:50:12 E: 6 H: 1 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 9

2020-02-22 10:51:53 E: 6 H: 2 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2020-02-22 10:53:44 E: 6 H: 3 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2020-02-22 10:55:28 E: 6 H: 4 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2020-02-22 10:57:08 E: 6 H: 5 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9

2020-02-22 10:58:55 E: 6 H: 6 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2020-02-22 11:00:33 E: 6 H: 7 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2020-02-22 11:01:55 E: 6 H: 8 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2020-02-22 11:03:33 E: 6 H: 9 - Serie na czas - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9

 

2020-02-22 11:05:03 E: 7 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 10

2020-02-22 11:06:40 E: 7 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 10

2020-02-22 11:08:19 E: 7 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 10

2020-02-22 11:09:40 E: 7 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 10

2020-02-22 11:11:30 E: 7 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 10

2020-02-22 11:12:48 E: 7 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 10

2020-02-22 11:14:14 E: 7 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 10

2020-02-22 11:15:32 E: 7 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 10

2020-02-22 11:16:44 E: 7 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 10

2020-02-22 11:18:01 E: 7 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 10

 

2020-02-22 11:20:11 E: 8 H: 1 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 11

2020-02-22 11:21:35 E: 8 H: 2 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 11

2020-02-22 11:23:34 E: 8 H: 3 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 11

2020-02-22 11:25:11 E: 8 H: 4 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 11

2020-02-22 11:26:44 E: 8 H: 5 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 11

2020-02-22 11:28:09 E: 8 H: 6 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 11

2020-02-22 11:29:49 E: 8 H: 7 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 11

2020-02-22 11:31:18 E: 8 H: 8 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 11

2020-02-22 11:32:43 E: 8 H: 9 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 11

2020-02-22 11:34:15 E: 8 H: 10 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 11

2020-02-22 11:35:49 E: 8 H: 11 - Serie na czas - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 11

Blok II

2020-02-22 15:02:07 E: 9 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

2020-02-22 15:06:14 E: 10 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

2020-02-22 15:09:57 E: 11 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

 

2020-02-22 15:13:09 E: 12 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

2020-02-22 15:16:55 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

2020-02-22 15:20:28 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 50m Kobiet seria 1 z 1

 

2020-02-22 15:24:05 E: 15 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

2020-02-22 15:27:55 E: 16 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

2020-02-22 15:31:27 E: 17 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

 

2020-02-22 15:34:56 E: 18 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

2020-02-22 15:38:31 E: 19 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

2020-02-22 15:42:23 E: 20 H: 1 - Serie na czas - 50m Mężczyzn seria 1 z 1

 

2020-02-22 15:55:26 E: 21 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 11

2020-02-22 15:58:20 E: 21 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 11

2020-02-22 16:00:52 E: 21 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 11

2020-02-22 16:02:54 E: 21 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 11

2020-02-22 16:05:06 E: 21 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 11

2020-02-22 16:07:01 E: 21 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 11

2020-02-22 16:08:50 E: 21 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 11

2020-02-22 16:10:51 E: 21 H: 8 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 11

2020-02-22 16:12:40 E: 21 H: 9 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 9 z 11

2020-02-22 16:14:36 E: 21 H: 10 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 10 z 11

2020-02-22 16:16:19 E: 21 H: 11 - Serie na czas - 100m grzbietowy Kobiet seria 11 z 11

2020-02-22 16:18:02 E: 22 H: 1 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 11

2020-02-22 16:20:44 E: 22 H: 2 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 11

2020-02-22 16:23:05 E: 22 H: 3 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 11

2020-02-22 16:25:34 E: 22 H: 4 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 11

2020-02-22 16:27:45 E: 22 H: 5 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 11

2020-02-22 16:30:03 E: 22 H: 6 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 11

2020-02-22 16:32:03 E: 22 H: 7 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 11

2020-02-22 16:33:52 E: 22 H: 8 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 11

2020-02-22 16:35:40 E: 22 H: 9 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 11

2020-02-22 16:37:30 E: 22 H: 10 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 11

2020-02-22 16:39:26 E: 22 H: 11 - Serie na czas - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 11

 

2020-02-22 16:43:53 E: 23 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 10

2020-02-22 16:45:26 E: 23 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 10

2020-02-22 16:46:48 E: 23 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 10

2020-02-22 16:48:09 E: 23 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 10

2020-02-22 16:49:34 E: 23 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 10

2020-02-22 16:50:47 E: 23 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 10

2020-02-22 16:51:58 E: 23 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 10

2020-02-22 16:53:07 E: 23 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 10

2020-02-22 16:54:14 E: 23 H: 9 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 9 z 10

2020-02-22 16:55:30 E: 23 H: 10 - Serie na czas - 50m klasyczny Kobiet seria 10 z 10

 

2020-02-22 17:00:07 E: 24 H: 1 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2020-02-22 17:01:32 E: 24 H: 2 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2020-02-22 17:02:54 E: 24 H: 3 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2020-02-22 17:04:16 E: 24 H: 4 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2020-02-22 17:05:45 E: 24 H: 5 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8

2020-02-22 17:06:53 E: 24 H: 6 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2020-02-22 17:08:00 E: 24 H: 7 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2020-02-22 17:09:10 E: 24 H: 8 - Serie na czas - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2020-02-22 17:15:00 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 17

2020-02-22 17:17:01 E: 25 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 17

2020-02-22 17:19:06 E: 25 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 17

2020-02-22 17:21:11 E: 25 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 17

2020-02-22 17:23:16 E: 25 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 17

2020-02-22 17:25:12 E: 25 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 17

2020-02-22 17:26:55 E: 25 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 17

2020-02-22 17:28:46 E: 25 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 17

2020-02-22 17:30:32 E: 25 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 17

2020-02-22 17:32:10 E: 25 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 17

2020-02-22 17:33:54 E: 25 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 17

2020-02-22 17:35:34 E: 25 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 13 z 17

2020-02-22 17:37:05 E: 25 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 14 z 17

2020-02-22 17:38:35 E: 25 H: 15 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 15 z 17

2020-02-22 17:40:09 E: 25 H: 16 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 16 z 17

2020-02-22 17:41:39 E: 25 H: 17 - Serie na czas - 100m dowolny Kobiet seria 17 z 17

 

2020-02-22 17:43:14 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2020-02-22 17:45:25 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2020-02-22 17:47:53 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2020-02-22 17:50:02 E: 26 H: 4 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2020-02-22 17:51:54 E: 26 H: 5 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17

2020-02-22 17:53:53 E: 26 H: 6 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2020-02-22 17:56:07 E: 26 H: 7 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2020-02-22 17:57:52 E: 26 H: 8 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2020-02-22 17:59:46 E: 26 H: 9 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2020-02-22 18:01:25 E: 26 H: 10 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2020-02-22 18:03:02 E: 26 H: 11 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2020-02-22 18:04:37 E: 26 H: 12 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2020-02-22 18:06:07 E: 26 H: 13 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2020-02-22 18:08:06 E: 26 H: 14 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2020-02-22 18:09:30 E: 26 H: 15 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2020-02-22 18:11:00 E: 26 H: 16 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2020-02-22 18:12:24 E: 26 H: 17 - Serie na czas - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17

 

2020-02-22 18:16:55 E: 27 H: 1 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 1 z 3

2020-02-22 18:20:49 E: 27 H: 2 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 2 z 3

2020-02-22 18:24:48 E: 27 H: 3 - Serie na czas - 4x50m zmienny Mieszane seria 3 z 3