Ostatnia aktualizacja 15.03.2018 17:36
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +.................. 100mSerie na czas13 +..................
200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +.................. 100mSerie na czas13 +..................
200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +.................. 100mSerie na czas13 +..................
200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +.................. 100mSerie na czas13 +..................
200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
200mSerie na czas13 +.................. 200mSerie na czas13 +..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas13 +.................. 4 x 50mSerie na czas13 +..................
4 x 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas13 +Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
1.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
14.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
27.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
40.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
1 - I edycja - 06.10.2017 - 9:00
1.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
2.Kobiet50m motylkowySerie na czas9:2313 lat i starsiLista startowaWyniki
3.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas9:4413 lat i starsiLista startowaWyniki
4.Kobiet100m grzbietowySerie na czas10:0813 lat i starsiLista startowaWyniki
5.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas10:2813 lat i starsiLista startowaWyniki
1.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:4913 lat i starsi
2.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa10:5213 lat i starsi
3.Mężczyzn50m motylkowyCeremonia medalowa10:5513 lat i starsi
6.Kobiet200m klasycznySerie na czas10:5813 lat i starsiLista startowaWyniki
7.Mężczyzn200m klasycznySerie na czas11:3213 lat i starsiLista startowaWyniki
4.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa12:0713 lat i starsi
5.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa12:1013 lat i starsi
8.Kobiet100m dowolnySerie na czas12:1313 lat i starsiLista startowaWyniki
9.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas12:4813 lat i starsiLista startowaWyniki
6.Kobiet200m klasycznyCeremonia medalowa13:3313 lat i starsi
7.Mężczyzn200m klasycznyCeremonia medalowa13:3613 lat i starsi
10.Kobiet200m zmiennySerie na czas13:3913 lat i starsiLista startowaWyniki
11.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas14:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
8.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa14:2213 lat i starsi
9.Mężczyzn100m dowolnyCeremonia medalowa14:2513 lat i starsi
10.Kobiet200m zmiennyCeremonia medalowa14:2813 lat i starsi
11.Mężczyzn200m zmiennyCeremonia medalowa14:3113 lat i starsi
12.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas14:3413 lat i starsiLista startowaWyniki
13.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas14:5713 lat i starsiLista startowaWyniki
12.Kobiet4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:2313 lat i starsi
13.Mężczyzn4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:2613 lat i starsi
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
2 - II edycja - 08.11.2017 - 9:00
14.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
15.Kobiet100m motylkowySerie na czas9:1013 lat i starsiLista startowaWyniki
16.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas9:2413 lat i starsiLista startowaWyniki
17.Kobiet50m grzbietowySerie na czas9:4113 lat i starsiLista startowaWyniki
18.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas9:5213 lat i starsiLista startowaWyniki
19.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:0713 lat i starsiLista startowaWyniki
20.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas10:2113 lat i starsiLista startowaWyniki
21.Kobiet200m dowolnySerie na czas10:4013 lat i starsiLista startowaWyniki
22.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas11:1213 lat i starsiLista startowaWyniki
23.Kobiet100m zmiennySerie na czas11:4413 lat i starsiLista startowaWyniki
24.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas12:0613 lat i starsiLista startowaWyniki
25.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas12:3413 lat i starsiLista startowaWyniki
26.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas12:4413 lat i starsiLista startowaWyniki
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
3 - III edycja - 14.03.2018 - 9:00
27.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0013 lat i starsiLista startowaWyniki
28.Kobiet200m motylkowySerie na czas9:2213 lat i starsiLista startowaWyniki
29.Mężczyzn200m motylkowySerie na czas9:3713 lat i starsiLista startowaWyniki
30.Kobiet200m grzbietowySerie na czas9:5813 lat i starsiLista startowaWyniki
31.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas10:2313 lat i starsiLista startowaWyniki
27.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:4413 lat i starsi
28.Kobiet200m motylkowyCeremonia medalowa10:4613 lat i starsi
29.Mężczyzn200m motylkowyCeremonia medalowa10:4813 lat i starsi
32.Kobiet50m klasycznySerie na czas10:5013 lat i starsiLista startowaWyniki
33.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas11:0413 lat i starsiLista startowaWyniki
30.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa11:2113 lat i starsi
31.Mężczyzn200m grzbietowyCeremonia medalowa11:2313 lat i starsi
34.Kobiet50m dowolnySerie na czas11:2513 lat i starsiLista startowaWyniki
35.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas11:4813 lat i starsiLista startowaWyniki
32.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa12:1613 lat i starsi
33.Mężczyzn50m klasycznyCeremonia medalowa12:1813 lat i starsi
36.Kobiet100m zmiennySerie na czas12:2013 lat i starsiLista startowaWyniki
37.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas12:4713 lat i starsiLista startowaWyniki
34.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa13:1713 lat i starsi
35.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa13:1913 lat i starsi
36.Kobiet100m zmiennyCeremonia medalowa13:2113 lat i starsi
37.Mężczyzn100m zmiennyCeremonia medalowa13:2313 lat i starsi
38.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas13:2513 lat i starsiLista startowaWyniki
39.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas13:4313 lat i starsiLista startowaWyniki
38.Kobiet4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14:0613 lat i starsi
39.Mężczyzn4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14:0813 lat i starsi
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
4 - IV edycja - 09.04.2018 - 9:00
40.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
41.Kobiet100m motylkowySerie na czas13 lat i starsi..................
42.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas13 lat i starsi..................
43.Kobiet100m grzbietowySerie na czas13 lat i starsi..................
44.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas13 lat i starsi..................
40.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa13 lat i starsi
41.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa13 lat i starsi
42.Mężczyzn100m motylkowyCeremonia medalowa13 lat i starsi
45.Kobiet100m klasycznySerie na czas13 lat i starsi..................
46.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas13 lat i starsi..................
43.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa13 lat i starsi
44.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa13 lat i starsi
47.Kobiet100m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
48.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
45.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa13 lat i starsi
46.Mężczyzn100m klasycznyCeremonia medalowa13 lat i starsi
49.Kobiet200m zmiennySerie na czas13 lat i starsi..................
50.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas13 lat i starsi..................
47.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa13 lat i starsi
48.Mężczyzn100m dowolnyCeremonia medalowa13 lat i starsi
51.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
49.Kobiet200m zmiennyCeremonia medalowa13 lat i starsi
50.Mężczyzn200m zmiennyCeremonia medalowa13 lat i starsi
52.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas13 lat i starsi..................
51.Kobiet4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa13 lat i starsi
52.Mężczyzn4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa13 lat i starsi
Podsumowanie Ligi Klubów Śląskich