Ostatnia aktualizacja 01.04.2019 14:00
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
200mSerie na czas14 +.................. 200mSerie na czas14 +..................
400mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 400mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +.................. 100mSerie na czas14 +..................
200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 200mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
400mSerie na czas14 +.................. 400mSerie na czas14 +..................
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas14 +.................. 4 x 50mSerie na czas14 +..................
4 x 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
zmienny sztafetazmienny sztafeta
4 x 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
4 x 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki 4 x 100mSerie na czas14 +Lista startowaWyniki
 
Inne konkurencje
1.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
14.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
27.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
40.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
100.Kobiet25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas10:39OpenLista startowaWyniki
101.Mężczyzn25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas10:49OpenLista startowaWyniki
102.Kobiet25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas11:04OpenLista startowaWyniki
103.Mężczyzn25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas11:13OpenLista startowaWyniki
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
1 - I edycja - 15.10.2018 - 9:00
1.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
2.Kobiet50m motylkowySerie na czas9:2214 lat i starsiLista startowaWyniki
3.Mężczyzn50m motylkowySerie na czas9:3814 lat i starsiLista startowaWyniki
1.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:0114 lat i starsi
4.Kobiet100m grzbietowySerie na czas10:0314 lat i starsiLista startowaWyniki
5.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas10:2214 lat i starsiLista startowaWyniki
100.Kobiet25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas10:39OpenLista startowaWyniki
101.Mężczyzn25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas10:49OpenLista startowaWyniki
2.Kobiet50m motylkowyCeremonia medalowa11:0214 lat i starsi
3.Mężczyzn50m motylkowyCeremonia medalowa11:0414 lat i starsi
6.Kobiet200m klasycznySerie na czas11:0614 lat i starsiLista startowaWyniki
7.Mężczyzn200m klasycznySerie na czas11:3514 lat i starsiLista startowaWyniki
4.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa12:0614 lat i starsi
5.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa12:0814 lat i starsi
8.Kobiet100m dowolnySerie na czas12:1014 lat i starsiLista startowaWyniki
9.Mężczyzn100m dowolnySerie na czas12:4514 lat i starsiLista startowaWyniki
6.Kobiet200m klasycznyCeremonia medalowa13:2414 lat i starsi
7.Mężczyzn200m klasycznyCeremonia medalowa13:2614 lat i starsi
100.Kobiet25m NN pod wodą + 25m dowolnyCeremonia medalowa13:28Open
101.Mężczyzn25m NN pod wodą + 25m dowolnyCeremonia medalowa13:30Open
10.Kobiet100m zmiennySerie na czas13:3214 lat i starsiLista startowaWyniki
11.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas13:5414 lat i starsiLista startowaWyniki
8.Kobiet100m dowolnyCeremonia medalowa14:2214 lat i starsi
9.Mężczyzn100m dowolnyCeremonia medalowa14:2414 lat i starsi
10.Kobiet100m zmiennyCeremonia medalowa14:2614 lat i starsi
11.Mężczyzn100m zmiennyCeremonia medalowa14:2814 lat i starsi
12.Kobiet4 x 100m dowolnySerie na czas14:3014 lat i starsiLista startowaWyniki
13.Mężczyzn4 x 100m dowolnySerie na czas14:4614 lat i starsiLista startowaWyniki
12.Kobiet4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:0814 lat i starsi
13.Mężczyzn4 x 100m dowolnyCeremonia medalowa15:1014 lat i starsi
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
2 - II edycja - 28.01.2019 - 9:00
14.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
15.Kobiet100m motylkowySerie na czas9:1014 lat i starsiLista startowaWyniki
16.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas9:2514 lat i starsiLista startowaWyniki
17.Kobiet50m grzbietowySerie na czas9:4514 lat i starsiLista startowaWyniki
18.Mężczyzn50m grzbietowySerie na czas10:0114 lat i starsiLista startowaWyniki
19.Kobiet100m klasycznySerie na czas10:2214 lat i starsiLista startowaWyniki
20.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas10:4014 lat i starsiLista startowaWyniki
102.Kobiet25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas11:04OpenLista startowaWyniki
103.Mężczyzn25m NN pod wodą + 25m dowolnySerie na czas11:13OpenLista startowaWyniki
21.Kobiet400m dowolnySerie na czas11:2214 lat i starsiLista startowaWyniki
22.Mężczyzn400m dowolnySerie na czas12:0714 lat i starsiLista startowaWyniki
23.Kobiet100m zmiennySerie na czas12:4214 lat i starsiLista startowaWyniki
24.Mężczyzn100m zmiennySerie na czas13:1414 lat i starsiLista startowaWyniki
25.Kobiet4 x 50m zmiennySerie na czas13:5214 lat i starsiLista startowaWyniki
26.Mężczyzn4 x 50m zmiennySerie na czas14:0314 lat i starsiLista startowaWyniki
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
3 - III edycja - 01.04.2019 - 9:00
27.Mieszane4 x 50m zmiennySerie na czas9:0014 lat i starsiLista startowaWyniki
28.Kobiet200m motylkowySerie na czas9:1614 lat i starsiLista startowaWyniki
29.Mężczyzn200m motylkowySerie na czas9:3114 lat i starsiLista startowaWyniki
30.Kobiet200m grzbietowySerie na czas9:4914 lat i starsiLista startowaWyniki
31.Mężczyzn200m grzbietowySerie na czas10:1514 lat i starsiLista startowaWyniki
27.Mieszane4 x 50m zmiennyCeremonia medalowa10:3814 lat i starsi
28.Kobiet200m motylkowyCeremonia medalowa10:4014 lat i starsi
29.Mężczyzn200m motylkowyCeremonia medalowa10:4214 lat i starsi
32.Kobiet50m klasycznySerie na czas10:4414 lat i starsiLista startowaWyniki
33.Mężczyzn50m klasycznySerie na czas10:5814 lat i starsiLista startowaWyniki
30.Kobiet200m grzbietowyCeremonia medalowa11:1514 lat i starsi
31.Mężczyzn200m grzbietowyCeremonia medalowa11:1714 lat i starsi
34.Kobiet50m dowolnySerie na czas11:1914 lat i starsiLista startowaWyniki
35.Mężczyzn50m dowolnySerie na czas11:3914 lat i starsiLista startowaWyniki
32.Kobiet50m klasycznyCeremonia medalowa12:0514 lat i starsi
33.Mężczyzn50m klasycznyCeremonia medalowa12:0714 lat i starsi
36.Kobiet200m zmiennySerie na czas12:0914 lat i starsiLista startowaWyniki
37.Mężczyzn200m zmiennySerie na czas12:4614 lat i starsiLista startowaWyniki
34.Kobiet50m dowolnyCeremonia medalowa13:1914 lat i starsi
35.Mężczyzn50m dowolnyCeremonia medalowa13:2114 lat i starsi
36.Kobiet200m zmiennyCeremonia medalowa13:2314 lat i starsi
37.Mężczyzn200m zmiennyCeremonia medalowa13:2514 lat i starsi
38.Kobiet4 x 100m zmiennySerie na czas13:2714 lat i starsiLista startowaWyniki
39.Mężczyzn4 x 100m zmiennySerie na czas13:4514 lat i starsiLista startowaWyniki
38.Kobiet4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14:0314 lat i starsi
39.Mężczyzn4 x 100m zmiennyCeremonia medalowa14:0514 lat i starsi
Statystyki zgłoszeń wg klubuMultimedaliściPunktacja Klubowa
Statystyka medalowaProgresja zawodników (szczegóły)Punktacja Indywidualna Kobiet
Medaliści wg konkurencjiProgresja zawodników (podsumowanie)Punktacja Indywidualna Mężczyzn
Medaliści wg klubuNajlepsze wyniki wg punktów
 
4 - IV edycja - 26.04.2019 - 9:00
40.Mieszane8 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
41.Kobiet100m motylkowySerie na czas14 lat i starsi..................
42.Mężczyzn100m motylkowySerie na czas14 lat i starsi..................
43.Kobiet100m grzbietowySerie na czas14 lat i starsi..................
44.Mężczyzn100m grzbietowySerie na czas14 lat i starsi..................
40.Mieszane8 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
41.Kobiet100m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
42.Mężczyzn100m motylkowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
45.Kobiet100m klasycznySerie na czas14 lat i starsi..................
46.Mężczyzn100m klasycznySerie na czas14 lat i starsi..................
43.Kobiet100m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
44.Mężczyzn100m grzbietowyCeremonia medalowa14 lat i starsi
47.Kobiet200m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
48.Mężczyzn200m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
45.Kobiet100m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
46.Mężczyzn100m klasycznyCeremonia medalowa14 lat i starsi
49.Kobiet400m zmiennySerie na czas14 lat i starsi..................
50.Mężczyzn400m zmiennySerie na czas14 lat i starsi..................
47.Kobiet200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
48.Mężczyzn200m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
51.Kobiet4 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
49.Kobiet400m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
50.Mężczyzn400m zmiennyCeremonia medalowa14 lat i starsi
52.Mężczyzn4 x 50m dowolnySerie na czas14 lat i starsi..................
51.Kobiet4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
52.Mężczyzn4 x 50m dowolnyCeremonia medalowa14 lat i starsi
Podsumowanie Ligi Szkół i Klubów Śląskich