Klasyfikacja Punktowa Chłopców 8 i 7 LatKlasyfikacja Punktowa Dziewcząt 9 i 10 LatNajlepsze wyniki wg punktów
Klasyfikacja Punktowa Chłopców 9 i 10 LatKlasyfikacja Punktowa KobietPlik wyników (Lenex)
Klasyfikacja Punktowa Dziewcząt 8 i 7 LatKlasyfikacja Punktowa Mężczyzn
 
MężczyznKobiet
dowolnydowolny
25mSerie na czas7 - 8Lista startowaWyniki 25mSerie na czas7 - 8Lista startowaWyniki
50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
 
grzbietowygrzbietowy
25mSerie na czas7 - 8Lista startowaWyniki 25mSerie na czas7 - 8Lista startowaWyniki
50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
 
klasycznyklasyczny
50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
 
motylkowymotylkowy
50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki 50mSerie na czas9 - 10Lista startowaWyniki
100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas11 - 16Lista startowaWyniki
 
zmiennyzmienny
100mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki 100mSerie na czas10 - 16Lista startowaWyniki
 
dowolny sztafetadowolny sztafeta
4 x 50mSerie na czas7 - 16Lista startowaWyniki 4 x 50mSerie na czas7 - 16Lista startowaWyniki
Klasyfikacja Punktowa Chłopców 8 i 7 LatKlasyfikacja Punktowa Dziewcząt 9 i 10 LatNajlepsze wyniki wg punktów
Klasyfikacja Punktowa Chłopców 9 i 10 LatKlasyfikacja Punktowa KobietPlik wyników (Lenex)
Klasyfikacja Punktowa Dziewcząt 8 i 7 LatKlasyfikacja Punktowa Mężczyzn
 
1 - BLOK I - 2015-06-03
1.Dziewcząt25m grzbietowySerie na czas7 - 8 latLista startowaWyniki
2.Chłopców25m grzbietowySerie na czas7 - 8 latLista startowaWyniki
3.Dziewcząt100m grzbietowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
4.Chłopców100m grzbietowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
5.Dziewcząt25m dowolnySerie na czas7 - 8 latLista startowaWyniki
6.Chłopców25m dowolnySerie na czas7 - 8 latLista startowaWyniki
7.Dziewcząt50m dowolnySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
8.Chłopców50m dowolnySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
9.Dziewcząt100m klasycznySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
10.Chłopców100m klasycznySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
11.Dziewcząt50m grzbietowySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
12.Chłopców50m grzbietowySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
13.Dziewcząt100m motylkowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
14.Chłopców100m motylkowySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
15.Dziewcząt50m klasycznySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
16.Chłopców50m klasycznySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
17.Dziewcząt100m zmiennySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
18.Chłopców100m zmiennySerie na czas10 - 16 latLista startowaWyniki
19.Dziewcząt50m motylkowySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
20.Chłopców50m motylkowySerie na czas9 - 10 latLista startowaWyniki
21.Dziewcząt100m dowolnySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
22.Chłopców100m dowolnySerie na czas11 - 16 latLista startowaWyniki
23.Dziewcząt4 x 50m dowolnySerie na czas7 - 16 latLista startowaWyniki
24.Chłopców4 x 50m dowolnySerie na czas7 - 16 latLista startowaWyniki